Linkovi

Sloboda Iraka - 2004-01-24


Iraèki narod uživa u novo - steèenoj slobodi. ” Tokom prethodnog režima, jedino smo se brinuli kako da preživimo, ” izjavila je Muna Hader, dobrovoljac u Centru za ljudska prava u Iraku, i izrazila nadu da æe sada moæi da : ” nauèi nešto o demokratiji. “ Otkako je zbaèen režim Sadama Huseina, mnogi Iraèani su joj se pridružili u toj želji. ... Širom zemlje se održavaju skupovi lokalnog stanovništva. Na forumu u Mosulu, svi govornici su se složili da se u Iraku mora uspostaviti demokratija. Meðutim, Iraèani se ne slažu oko toga kako demokratiju treba sprovoditi. U amerièkom listu Vol Strit Džrnal izvešteno je da je guverner pokrajine Mosul, Hanim al - Baso rekao : ” Moramo da dejstvujemo kao jedna ruka, jedno srce. Ali demokratija je nova reè za nas i mi nemamo iskustva. “ ... Iraèani se ne bave samo razmišljanjem o obliku i mehanizmu demokratije veæ polako poèinju i da žive u njoj. Štampaju se stotine dnevnika i èasopisa u kojima se iznose brojna mišljenja. U Bagdadu, prodavnice se krcate raznom robom. Otvoren je niz internet kafiæa. Muzika se svuda èuje. ... No, pošto je uništila režim stranke BAAS, koalicija na èijem se èelu nalaze Sjedinjene Države, i narod Iraka i dalje su suoèeni sa napadima pristalica režima Sadama Huseina. Te ubice, kojima su se pridružili strani teroristi, i dalje predstavljaju veliku opasnost. ” Uprkos tome, ” rekao je predsednik Buš : ” Postepeno postižemo uspeh u borbi protiv njih. “

” Izgradnja novog Iraka je težak ali ispravan zadatak. A Amerika je uvek bila spremna da uradi sve što treba za dobrobit neke zemlja. Prošlog januara, jedini zakon u Iraku bio je njegov surovi predsednik. Danas, rekao je predsednik Buš, naša koalicija saraðuje sa iraèkim Vladajuæim savetom na izradi nacrta osnovnog iraèkog zakona, uz povelju o pravima èoveka. Saraðujemo sa Iraèanima i Ujedinjenim nacijama da bi smo pripremili zemlju za prenos punog suvereniteta Iraku, pre isteka juna. “

” Kako se demokratija bude uèvršæivala u Iraku, neprijatelji slobode æe preduzimati sve što mogu da bi proširili nasilje i strah, ” rekao je predsednik Buš i dodao : ” Ali, ubice æe propasti, a iraèki narod æe konaèno živeti u slobodi. “

XS
SM
MD
LG