Linkovi

Amerikanci nestali u akciji - 2004-01-24


Od svih zlih sudbina koje mogu da zadese pripadnika nekih oružanih snaga, jedna od najgorih je da je nestao u akciji. Amerikanci ubijeni u akciji umiru sa saznanjem da æe se preduzeti sve što je moguæe da se pronaðu njihovi posmrtni ostaci da bi bili èestito sahranjeni, da æe njihova porodica biti obaveštena o njihovoj smrti, i da æe njihovu žrtvu zapamtiti ceo, zahvalni amerièki narod. Amerikanci zarobljeni u ratu znaju da njihovi zemljaci neæe predahnuti dok oni ne budu osloboðeni. No, sudbina nestalih u akciji nameæe Sjedinjenim Državama vanredne obaveze . ... Obavezane zakonima i moralnim normama, Sjedinjene Države moraju da polože raèun o svakom Amerikancu koji je nestao tokom nekog oružanog sukoba. Ukoliko je moguæe, moraju da se pronaðu posmrtni ostaci svakog amerièkog vojnika nestalog u akciji - koji potvrðuju da je poginuo, i koji æe zatim prema propisima biti sahranjeni. Sve dok postoji moguænost da je neki amerièki vojnik još živ, Sjedinjene Države moraju da preduzmu sve raspoložive korake da bi ga pronašle i vratile u zemlju. ... Zbog toga je 2000. godine amerièki Kongres usvojio zakonski predlog pod radnim naslovom “VRATIMO IH ŽIVE KUÆI”. Za još oko osam hiljada Amerikanaca ništa se ne zna od kraja Korejskog rata, a skoro dve hiljade se vode kao nestale od završetka Vijetnamskog rata. Zakonom je predviðeno da se u Sjedinjenim Državama pruži utoèište ”svakom strancu - državljaninu Vijetnama, Kambodže, Laosa, Kine, Severne Koreje, i svake nezavisne države bivšeg Sovjetskog Saveza, koji amerièkoj vladi lièno preda živog amerièkog vojnika”, sa spiska nestalih u akciji tokom Korejskog ili Vijetnamskog rata. Zakonom se takoðe predviða davanje utoèišta u Sjedinjenim Državama porodicima svih onih koji pomognu amerièkim vojnicima da se domognu amerièkih vlasti. ... Od 1975. godine, i završetka Vijetnamskog rata, pristižu izveštaji o tome da su viðeni amerièki vojnici - navodno negde u jugoistoènoj Aziji. Nijedan od tih izveštaja do sada nije potvrðen. ... Svako ko raspolaže podacima o Amerikancima koji su na spisku nestalih u akciji, treba da se obrati amerièkim vlastima.

XS
SM
MD
LG