Linkovi

Britanske reakcije - 2004-01-21


Reèenica iz Bušovog govora o stanju unije u kojoj se on pozvao na - kako je rekao - ”aktivnosti povezane sa programom oružja za masovna inuštavanja“ izazvala je polemike u britanskom parlamentu. Iz Londona izveštava dopisnik Glasa Amerike, Majkl Dradž.

U svom govoru o stanju unije predsednik Buš je rekao da Sjedinjene Države još tragaju za èinjenicama u vezi sa iraèkim oružjem za masovna uništavanja. On se pozvao na rad Iraèke istraživaèke grupe, koju predvodi viši inspektor za naoružanje Dejvid Kej:

”U Kejovom izveštaju veæ je identifikovano na desetine aktivnosti vezanih za program razvoja oružja za masovna uništavanja kao i znaèajne kolièine opreme koju je Irak skrivao od Ujedinjenih nacija.“

Ta predsednikova izjava podvrgnuta je kritici u britanskom parlamentu, gde je jedan od lidera opozicije, Èarls Kenedi, postavio pitanje o njoj tokom redovnog dijaloga premijera Tonija Blera sa èlanovima parlamenta:

”Kada je sinoæ, u svom govoru o stanju unije, predsednik Buš pomenuo potragu za aktivnostima povezanim sa programom za razvoj oružja za masovna uništavanja,.. da li bi premijer mogao da potvrdi da li Iraèka istraživaèka grupa traga za tim i da li bi mogao da nam objasni šta to taèno znaèi?“

Premijer Bler je odgovorio da æe se potraga za oružjem za masovna uništavanja nastaviti, iako do sada nije pokazala rezultate.

”Predsednik Buš se pozvao na izveštaj doktora Keja, odnosno Iraèke istraživaèke grupe, u kome je nagovešteno postojanje dokaza o skrivanju programa za oružje za masovna uništavanja. Ali ta grupa ne traga samo za tim programima veæ i za samim oružjem.“

Èarls Kenedi, koji se protivio ratu, rekao je da postoji sklonost ka - kako je to nazvao - ”retorici pomeranja težišta,“ kada se govori o Iraku i njegovom naoružanju. On je rekao da je tokom debate, uoèi rata, èlanovima parlamenta reèeno da Irak poseduje oružje za masovna uništavanja, da je posle toga premijer govorio o programima za takvo naoružanje, a da je sada predsednik Buš govorio o aktivnostima vezanim za program razvoja naoružanja. Kenedi je dodao da bi trebalo pokrenuti nezavisnu istragu o tome na kojoj osnovi je Britanija ušla u rat. Premijer Bler je uzvratio kako nema sumnje da je Irak posedovao oružje za masovna uništavanja, i da su argumente o tome iznele ne samo Britanija i Sjedinjene Države, veæ i Ujedinjene nacije i njihovi inspektori za naoružanje, tokom èitavih 12 godina. On je dodao da bi parlament mogao da otvori debatu o toj temi kada Iraèka istraživaèka grupa bude podnela svoj završni izveštaj.

XS
SM
MD
LG