Linkovi

Odgodjen politièki dijalog izmedju EU i SCG - 2004-01-21


Havier Solana je na veèerašnjoj preskonferenciji odgovorio na primedbe Gorana Svilanoviæa povodom odluke Evropske unije da odloži takozvani politièki dijalog sa Srbijom i Crnom Gorom, odnosno specijalni, formalizovani oblik komunikacije izmedju Evropske unije i zemlje koja nije u briselskom bloku. Evropska unija je dala na znanje da je politièki dijalog odgodjen zato jer u Srbiji nije formirana nova vlada, a vlada Srbije, reèeno je, ima veliki uticaj na drzavnu zajednicu.

Evropski šef za bezbednost je, medjutim, govoreæi u sedištu NATO saveza, zajedno sa generalnim sekretarom Alijanse Sheferom i irskim ministrom Keleherom, èija je zemlja poèela svoje šestomeseèno predsedavanje Unijom, komentarisao i konstataciju ministra Svilanoviæa da æe odgadjanje politièkog dijaloga zakoèiti proces prilbližvanja Državne zajednice prema Briselu. "Želeo bih da kažem svom prijatelju Svilanoviæu da to nije taèno. Mi želimo da nastavimo blizak odnos sa Srbijom i Crnom Gorom, èim se formira vlada. To želimo jer æe tako da se nastavi proces stabilizacije i pridruženja i Studija o izvodljivosti.Ccim se vlada formira, i kada vidimo kakva æe to vlada da bude, mi æemo da nastavimo sa tim procesom. Naravno, ako s njihove strane se ne pokažu poteškoæe, ali ne verujem da hoæe. ", rekao je Havier Solana.

Kako saznajemo iz diplomatskih izvora u Briselu, predlaže se da se politièki dijalog umesto u Briselu 26. januara, održi, kako je reèeno, "uskoro".

.Prema našim izvorima, za moguæe mesto održavanja politièkog dijaloga predlaže se Dablin, za vreme kad æe tamo da se održi sledeæi samiit Evropske unije. U glavnom gradu Irske, kako nam je reèeno iz evropskih diplomatskih izvora, evropski funkcioneri imaæe više vremena da se posvete Srbiji i Crnoj Gori. Spomenimo da se politièki dijalog sa Državnom zajednicom odgadja po drugi put. Prošli put trebalo je da se održi u novembru, za vreme italijanskog predsedništva, koje ga je pomaklo prema Ircima jer nisu mogli da ga uguraju u dnevni red. Sad je, dakle, susret u ovom formatu, veoma važnom sa diplomatsko-formalne strane gledišta, opet odgodjen.

U Briselu se, èini se, misli, kako Evropska unija naprosto još nema spreman odgovor kako æe da reaguje ako u Vladu Srbije udju i Nikoliæevi, odnosno Šešeljevi radikali. To bi otvorilo takvu "masu problema", kako se izrazio naš evropski sagovrnik ,da Unija nije spremna da o njima razmišlja i raspravlja, ako ne mora. Ovaj diplomata je nagadjao da bi i to mogao biti jedan od razloga odgadjanja poltiièkog dijaloga izmedju Brisela i Beograda.

XS
SM
MD
LG