Linkovi

Austrija se ukljuèuje u borbu protiv terora - 2004-01-20


Amerièki struènjak za bezbednosna pitanja izjavio je da bi Austrija mogla da igra aktivniju ulogu u borbi protiv globalnog terorizma spreèavanjem teroristièkih organizacija i država, koje sponzorišu teroristièke organizacije, da finansiraju njihove operacije. Detaljnije u izvštaju dopisnice GA iz Beèa, Melani Sali.

Direktor amerièke kompanije, “Chancellor Group”, Rodni Azama, obilazi Austriju na zahtev amerièke ambasade da bi održao predavanja o finansijskom ratu protiv terorizma. Azama, struènjak za kontra-teroristièke aktivnosti, rekao je novinarima da je potrebno vremena i strpljenja da bi se onemoguæilo finansiranje teroristièkih aktivnosti.

“Od 11-tog septembra 2001. godine, zatvoreno je više od 1400 bankovnih raèuna širom sveta, u kojima je deponovano preko 136 miliona dolara, a preko 300 pojedinaca i organizacija je specifièno identifikovano kao globalni teroristi ili globalne teroristièke organizacije.”

Neke organizacije, kaže Azama, operišu pod plaštom dobrotvornih udruženja ili vrše transfer sredstava putem krijumèarenja cigareta. On dodaje da teroristi obièno nastoje da deponuju svoj novac u zemljama sa stabilnom valutom i striktnim zakonima o tajnosti bankarskih operacija. Prema Azami, saradnja sa austrijskim vlastima je dobra, ali bi mogla da bude bolja. Medjutim, on kaže da neke grupe na amerièkoj listi teroristièkih organizacija nisu klasifikovane kao takve u Austriji. U brojnim nedavnim izveštajima u austrijskim medijima ukazuje se da je ta zemlja operativna baza za oko 50 aktivista povezanih sa Osamom bin Ladenom. Azama je takodje rekao da se Severna Koreja nalazi na amerièkoj listi država - sponzora terorizma i da njene finansijske transakcije preko banke “Gold Star”, sa sedištem u Beèu, moraju da izazovu podozrenje.

“Severna Koreja je jedna od zemalja sa liste onih koje ne saradjuju, što je samo po sebi, rekao bih, razlog da finansijske vlasti podrobnije ispitaju aktivnosti te banke.”

Banka “Gold star”, jedina evropska filijala jedne severnokorejske banke, navodno je zadužena za svetske finansijske aktivnosti diktatora, Kima Džong-ila. U izveštaju austrijskog ministarsta unutrašnjih poslova o toj banci iz 1997. godine, navodi se da je banka angažovana u pranju novca, falsikovanju valuta, i trgovini radioaktivnim supstancama. Amerièki sekretar za pravosudje, Džon Eškroft, iduæe nedelje odlazi u posetu Austriji radi razgovora o ratu protiv terorizma, krijumèarenju droga, i korišèenju specijalnih policijskih agenata na letovima komercijalnih avio-kompanija.

XS
SM
MD
LG