Linkovi

Sednica Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava - 2004-01-19


Novoizabrani predsedavajuæi Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Majkl Smit, rekao je da namerava gvozdenom pesnicom da rukovodi ovogodišnjom sednicom, koja poèinje petnaestog marta, da bi Komisija za ljudska prava mogla da razmotri brojna pitanja na dnevnom redu. ... Izmeðu ostalog, Komisija za ljudska prava æe ispitati stalna kršenja ljudskih prava, kao što su muèenja, kidnapovanja i vansudska pogubljenja. Takoðe æe razmotriti probleme kao što su : pornografija i seksualno izrabljivanja dece. ... Kao i prethodnih godina, Komisija za ljudska prava æe prve nedelje razmatrati stanje ljudskih prava u Izraelu, i na okupiranim palestinskim teritorijama. Smit je naveo da se Bliski istok javlja pod nekoliko taèaka dnevnog reda i da povodom tog podruèja obièno dolazi do žuènih rasprava :

” Taèka devet - koja se tièe stanja u pojedinim zemljama uvek izaziva žestoku debatu, jer ni jedna država ne voli da bude kritikovana. Tada se razmatraju odreðene situacije i zabrinutost za ljudska prava, a neki put se dogodi da usvojimo i odredjenu rezoluciju. Postoji snažno protivljenje u zemljama koje su izložene kritici. Ali, to je deo rada Komisije. “

Zbog potpuno izmenjene situacije u zemlji, Irak se više neæe nalaziti meðu zemljama koje krše ljudska prava. Smit je izrazio oèekivanje da æe se u nekom obliku sigurno razgovarati o Iraku. ... Ambasador Smit je za sebe rekao da je iskrena, pragmatièna liènost, koja želi da postigne rezultate. Dodao je da bi želeo da vidi da se Komisija za ljudska prava više angažuje, u poreðenju sa prethodnim godinama, u radu institucija za praæenje ljudskih prava u pojedinim zemljama :

” Nacionalne institucije i ombudsmani za ljudska prava, koje razumeju kulturno nasleðe, i koje su èvrsto ukorenjene u pojedinim zemljama, èesto su efikasnije i obuèavaju narod i èak istražuju navodna kršenja, od teško dostupnih medju-vladinih organizacija i sistema, ovde u Ženevi. “

Smit je takoðe pohvalio bivšeg Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Seržia Vijeru de Mela, koji je bio jedan od dvadeset dve žrtve eksplozije bombe u sedištu svetske organizacije u Bagdadu, avgustu prošle godine.

XS
SM
MD
LG