Linkovi

“Planina izraelsko-palestinskog prijateljstva” - 2004-01-18


Zajednièka izraelsko-palestinska ekspedicija dospela na jedan od dosada neosvojenih vrhova Antarktika koji se sada zove “Planina izraelsko-palestinskog prijateljstva”. Iz Jerusalima izveštava dopisnik Glasa Amerike, Ros Dan:

Palestinska i izraelska zastava vijore se jedna do druge na vrhu na koji do sada nije kroèio nijedan planinarski tim. Zastave su zaboli èetiri izraelska i èetiri palestinska èlana ekspedicije. Neki su zaplakali kada su stigli do vrha planine koju se od sada zove “Planina izraelsko-palestinskog prijateljstva”. Ekspedicija nazvana “Probijanje leda” organizovana je pod pokroviteljstvom Centra za mir Šimona Pereza, bivšeg izraelskog premijera. U deklaraciji koju su planinari proèitali na vrhu Antarktika piše: “dokazali smo da Palestinci i Izraelci mogu da saraðuju uz meðusobno poštovanje i poverenje”. U dokumentu se takoðe osuðuje nasilje kao naèin rešavanja izraelsko-palestinskog pitanja. Poduhvat do Antarktika i njegovog vrha trajao je petnaest dana. Sastavljanje deklaracije bilo je jednako komplikovao kao i sam put. Èlanovi ekspedicije sporili su se oko bezbednosne ograde koja se gradi na Zapadnoj obali, statusa svetišta u Jerusalimu i dugotrajne palestinske intifade. No, složili su se na kraju da deklaracija treba da sadrži opšte ljudske vrednosti, a ne politièka stanovišta. Jedan od èlanova tima, palestinski novinar Ziad Darviš rekao je da je duboko dirnut podvigom, i pitao je zašto dva naroda ne prevaziðu sukob kod kuæe. Izraelski èlan ekspedicije Doron Erel je rekao da uèesnici poduhvata nisu tako naivni da veruju da se mir na Bliskom Istoku može postiæi planinarenjem, ali je takoðe izjavio da ekspedicija pokazuje šta Izraelci i Palestinci “mogu da postignu kada su odluèni”.

XS
SM
MD
LG