Linkovi

EU protiv naoružanih pratilaca na putnièkim letovima - 2004-01-17


SAD i zemlje EU nije uspele da prevaziðu razlike o pitanju onoga što Vašington naziva potrebom da se naoružani pratioci nalaze na odreðenim letovima iznad Atlantika. O rezultatima sastanka iz Brisela izveštava dopisnik Glasa Amerike, Rodžer Vilkison.

Veliki broj funkcionera zemalja EU, zaduženih za civilne vazdušne letove, nemaju poverenja u ideju o upotrebi naoružanih pratilaca na putnièkim letovima. Oni su èlanovma amerièke delegacije rekli da bi naoružani pratioci predstavljali dodatno poveæanje rizika za putnike. Neki od zvaniènika iz Skandinavskih zemalja ukazali su da bi, u sluèaju da postoji pretnja vezana za odreðeni let, raðe taj let otkazali nego što bi dozvolili da naoružani pratioci budu na letu. Do sastanka u Briselu je došlo nakon prošlomeseènog zahteva Vašingtona da se oružani pratioci nalaze na odreðenim letovima stranih kompanija, koje saobraæaju sa SAD, u situacijama kada funkcioneri zaduženi za bezbednost utvrde da bi takav let moga da bude meta teroristièkog napada. Britanija i Francuska, zemlje koje su tokom proteklih praznika imale više otkazanih letova, kao i letove koji su znaèajno kasnili, izrazile su otvorenost prema toj ideji. Meðutim, portparol Evropske komisije, Žil Žantele, ukazao je da se veæina zemalja protivi tom planu.

Žantele ukazuje da se veæina zemalja ne slaže sa tom idejom, dok joj se neke od èlanica èak izrièito protive. On napominje da bi druge zemlje bile spremne da takve situacije razmatraju od sluèaja do sluèaja. Ipak, èak i one, kako je naglasio, smatraju da naoružani pratioci nisu jedino rešenje. Podsekretar u amerièkom sekretarijatu za unutrašnju bezbednost, Asa Haèinson, napominje da naoružani pratioci ne bi bili obaveza na svim letovima ka i iz SAD, ali dodaje da bi oni poveæali bezbednost, u situacijama kada obaveštajni podaci pokazuju da bi odreðeni let mogao da bude u opasnosti. Nakon susreta sa evropskim zvaniènicima, gospodin Haèinson je rekao novinarima da svet mora da se pojaèanim merama bezbednosti suprotstavi novim teroristièkim napadima.

“Ušli smo u novu fazu, kada raspolažemo dovoljno specifiènim podacima koji opravdavaju povišeni stepen bezbednosti za odreðene letove. To se i dogodilo prošlog meseca. To predstavlja novu fazu za one koji rade u avijaciji, te moramo da doðemo do meðunarodno prihvaæenih standarda, kako bi obezbedili da za tako specifiène pretnje imamo pravi odgovor.”

Haèinson napominje da æe strane kompanije, bez obzira da li budu imale naoružane pretioce ili ne, nastaviti da lete za SAD. Ipak, on je upozorio da amerièke vlasti zadržavaju pravo da, u sluèaju da procene da postoji uverljiva opasnost u vezi sa nekim specifiènim letom, zabrane tom avionu ulazak u amerièki vazdušni prostor.

XS
SM
MD
LG