Linkovi

Kako poboljšati iraèku privredu ? - 2004-01-12


Režim stranke Baas Sadam Huseina, sledio je socijalistièku politiku, i uništio iraèku privredu, putem lošeg upravljanja, korupcije, nepotizma, rata, i ogromnog spoljnog duga. Posle 1989. godine, u Iraku je stopa bruto domaæeg proizvoda smanjena za skoro dve treæine. Zbog toga je po istoj stopi opao i životni standard proseènog Iraèanina. ... U saradnji sa lokalnim zajednicama u Iraku, saveznièka koalicija, na èijem su èelu Sjedinjene Države, radi na unapreðenju privatnog poslovnog sektora. Iraèani takoðe dobijaju novu novèanu jedinicu. Po prvi put, iraèka Centralna banka æe postati nezavisna institucija. ... Vršilac dužnosti iraèkog ministra finansija, Kamel al - Gailani, napisao je u amerièkom listu Vol strit džornal da je : ” Najbolji naèin za poboljšanje života Iraèana da im se pruži moguænost da pokažu svoje sposobnosti. “ U novom Iraku, navodi al - Gailani : ” biæe uspostavljena otvorena i slobodna tržišna privreda, koja æe biti zasnovana na odgovarajuæoj upravi, podjednakim moguænostima za sve, otvorenosti, odgovornosti, i vladavini zakona. “ ... Neki Iraèani se pribojavaju da im takav sistem neæe odgovarati. No, al - Gailani ukazuje da nova iraèka vlada namerava : ” da pomogne iraèkom narodu da se prilagode novom sistemu putem programa zapošljavanja, prekvalifikacije, i socijalne bezbednosti za one kojima je najpotrebnija. “ ... Amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, rekao je da Iraèani veæ postižu vidan napredak :

”Sve veæi broj Iraèana preduzima korake za sopstvenu bezbednost, i sami Iraèani, kojih je sada više od stotinu šezdeset hiljada pripadnika, èine najveæi deo iraèkih snaga bezbednosti.“

Koalicija koju predvode Sjedinjene Države se zalaže za povratak suvereniteta iraèkom narodu. Ako se sve bude odvijalo po planu, do sredine ove godine biæe postavljena prelazna iraèka vlada, koja æe biti izabrana. Nova iraèka privreda æe odigrati važnu ulogu u obnovi Iraka.

XS
SM
MD
LG