Linkovi

Džon Keri - 2004-01-12


Roðen: 11. decembra 1943.godine, Boston, Maseèusets Religija: Rimokatolik
Braèno stanje: Oženjen Terezom Hejnc, dvoje djece iz prvog braka sa Džulijom Torn (1970-1988). Tereza iz prvog braka ima troje djece.
Obrazovanje: Univerzitet Jejl 1966 BA, Boston Koledž 1976 JD
Politièka karijera: kandidat za kongresmena iz Maseèusetsa 1972, zamjenik guvernera Maseèusetsa 1983-1985, Senator iz Maseèusetsa od 1985.
Vojno iskustvo: Amerièka mornarica, 1966- 1969.
Veb stranica predsjednièke kampanje: http://www.johnkerry.com


Senator Keri ukljuèio se u trku za nominaciju Demokratske stranke za predsenika kao rani favorit. On je odlikovani veteran iz vijetnamskog rata sa dugogodišnjim iskustvom u domaæoj i meðunarodnoj politici. Meðutim, od tada je po popularnosti iza nekadašnjeg guvernera države Vermont, Hauarda Dina, sudeæi prema istraživanjima javnog mnjenja u Nju Hempširu, državi koja se granièi sa njegovim Masaèusetsom, i u kojoj æe se krajem januara održati prvi preliminarni izbori. Po svemu sudeæi, Din je napredovao zahvaljujuæi svom èvrstom protivljenju ratu u Iraku. Keri, koji je glasao za rezoluciju Kongresa po kojoj je predsednik Buš dobio dozvolu da krene u rat protiv Iraka, sada se našao u situaciji da mora da se brani što je podržao upotrebu sile, dok istovremeno kritikuje Bušovo voðenje rata.

«Moj glas je bio 100 odsto ispravan glas. Ne kajem se ni malo. Prava je stvar da se ide preko Ujedinjenih nacija,ali predsednik je imao pravo da upotrebi silu, i on je odgovoran za to. Ono zbog èega se kajem jeste da je ovaj predsednik veoma loše obavio posao u diplomatiji. Svi ste me veæ èuli da to govorim pre nego što je došlo do rata i na dan kada je predsednik odluèio da ide u rat, kada sam govorio da bih više voleo da je posvetio više vremena diplomatiji kako bi oformio koaliciju kakva je bila neophodna.»

Sada, kada su amerièke snage zarobile bivšeg iraèkog lidera Sadama Huseina, Keri predlaže plan za stabilizaciju te zemlje i pod tim podrazumeva traženje pomoæi od evropskih zemalja koje su se protivile ratu, kako bi se medjunarodna koalicija u Iraku što više proširila.

«Predsednik ima veliku priliku da ukljuèi veæi broj ljudi u misiju u Iraku i tako smanji rizik po amerièke vojnike, smanji preoptereæenje naših snaga i iskreno reèeno, smanji troškove amerièkih poreskih obveznika.»

Senator Keri takoðe traži da se omoguæi pošten i transparentan proces, kojim bi se Sadamu sudilo za ratne zloèine preko tribunala meðunarodnih sudija u saradnji sa Iraèanima. Što se tièe ostalih meðunarodnih pitanja, Keri kaže da æe ukoliko postane predsednik pokušati da ojaèa veze sa amerièkim saveznicima, koji su ljuti zbog rata u Iraku. On bi, kako kaže postavio specijalnog izaslanika za blisko-istoèni mirovni proces i zatražio od Saudijske Arabije da reši pitanje finansiranja radikalnih teroristièkih grupa. Keri je jedini predsednièki kandidat Demokratske stranke koji ima iskustvo u borbi, pošto je tokom Vijetnamskog rata služio kao oficir na patrolnom brodu i za to dobio Srebrnu i Bronzanu zvezdu, kao i tri «Purpurna srca». Kada se vratio iz Vijetnama, postao je jedan od najveæih boraca protiv rata. Keri je 19 godina bio èlan Komisije za meðunarodne odnose, a šest godina je èlan Odbora za obaveštajne aktivnosti amerièkog Senata. U jednom intervjuu za TV mrežu «CBS» Keri je rekao da ga njegova prošlost èini najkompetentnijim kandidatom Demokratske stranke da kritikuje predsednika Buša o pitanjima koja se tièu nacionalne bezbednosti.

«Mislim da mogu da stvorim sigurniju i jaèu Ameriku. Siguran sam da bih odmah mogao da se uhvatim u koštac sa pitanjima Iraka, Severne Koreje, pomoæi Africi, globalnog zagrevanja i porasta proizvodnje nuklernog oružja»

Kada je reè o unutrašnjoj politici, Keri kaže da bi kao predsednik radio na tome da obezbedi da SAD u narednoj deceniji ne budu zavisne od nafte sa Bliskog Istoka. Taj 60-godišnji senator takoðe obeæava Amerikancima da æe im omoguæiti istu zdravstvenu zaštitu kakvu imaju èlanovi Kongresa, zahvaljujuæi kojoj je i sam uspeo da se izleèi od raka prostate. Kerijevi kritièari kažu da on èesto deluje previše neodluèno, oprezno, pa èak i da postupa programirano. Senator odbacuje te kritike, i sa oèiglednom namerom da dokaže da oni koji ga kritikuju nisu u pravu, u jednoj veèernjoj kontakt TV emisiji izaðao je na podijum vozeæi svoj motorcikl.

XS
SM
MD
LG