Linkovi

BIG FISH - 2004-01-11


Film "BIG FISH" je zapravo prièa o odnosu izmedju oca, koji je na samrti, i sina koji pokušava da sklopi mozaik o njemu, sastavljajuæi sve prièe koje je èuo o svome ocu. Kroz istinite prièe, ali i mitove i legende, sin Vil Ed Blum, koga tumaèi Bili Krudap, postepeno upoznaje pravi lik svog oca, Eda Bluma starijeg, u tumaèenju Alberta Finija. Teškoæa je u tome što je Vil mlaði novinar i što ga ne zadovoljavaju mitovi i legende, veæ samo èiste èinjenice.

Ponekad zabašurujemo èinjenice o samima sebi. I pred sopstvenim sinom ponekad èujem sebe kako izgovaram stvari koje je meni prièao moj otac i za koje sam mislio da ih nikada neæu govoriti svome sinu. Ponekad je tako lakše, ali takodje mislim da mi zaista jesmo misterije. Mi smo velike nepoznanice i našim oèevima i našim sinovima, jer imamo veoma komplikovane odnose.

Ljubavna prièa se odigrava izmedju Eda u mladim godinama, koga tumaèi Huan Mekgregor, i devojke Sandre, koju upoznaje u cirkusu. Sandru tumaèi Alison Loman, dok u starijim godinama nju tumaèi Džesika Lang:

U porodicama uvek postoji pomalo legendi. Reèenica ”prièe o mom ocu živele su i posle njega“ zaita odjekuje i posle filma, zato što je istinita. I moja deca prièaju prièe koje im je njihov deda, moj otac prièao, i tako on živi i posle smrti.

Reditelj Tim Barton svoj poslednji film opisuje kao emotivno-detektivsku prièu:

To je prièa o jedinstvenom odnosu koji postoji izmedju roditelja i dece, koji se ponekada razvijaju na potpuno drugaèije naèine. I sam sam izgubio oca godinu dana pre poèetka snimanja i za mene je ovaj film bio skoro istraživaèki poduhvat.

U filmu "BIG FISH" takodje nastupaju Stivi Buskemi, Deni De Vito, Helena Bonam Karter i Marion Kotilard. Scenario je napisao Džon August, a muziku Deni Elfman.

XS
SM
MD
LG