Linkovi

Amerièke vize zabrinjavaju Evropljane - 2004-01-10


Novi amerièki propisi za dobijanje amerièkih viza ne odnose se na 27 pretežno evropskih država. Ali tim zemljama je dat rok do 26. oktobra da u svoje pasoše unesu biometrièke elemente identifikacije. Kako iz Londona javlja dopisnik Glasa Amerike Tom Rivers, to neæe biti tako jednostavan poduhvat.

Iz bezbednosnih razloga amerièke vlasti traže da posetioci iz pomenutih 27 pretežno evropskih zemalja, plus Japana i Australije, imaju tehnološki usavršenija putna dokumenta. Ti, takozvani biometrièki pasoši, treba da sadrže otiske prstiju i digitalno izradjene fotografije vlasnika. Predstavnik Evropske komisije za pravosudje i unutrašnje poslove Pjetro Petruèi kaže kako je verovatno da æe u narednih nekoliko meseci Evropska unija pristati da predje na nove pasoše. Ali on dodaje da æe za taj prelazak biti potrebno više vremena:

”To znaèi da je malo verovatno da æemo imati te biometrièke pasoše, jer je sve u rukama pojedinaènih država èlanica. Pasoš svake zemlje je u stvari državni dokument, koji izdaju vlasti te države. Zbog toga je malo verovatno da æemo ih do oktobra imati u upotrebi.“

Petruèi kaže da bi putnici iz Amerike mogli da naidju na slièan tretman kada budu putovali u evropske zemlje èlanice takozvanog ”Šengenskog sporazuma:“

”Ako se od naših gradjana traži da imaju vize za ulazak u Sjedinjene Države, onda æemo mi, zemlje ”Šengenskog sporazuma,“ biti primorane da tražimo reciprocitet. Drugim reèima, biæe to pravi haos.“

Medjutim Šon Tipton, iz Udruženja britanskih putnièkih agencija, smatra da problem možda neæe biti tako ozbiljan kako se misli. Oni koji veæ imaju pasoše sa magnetnom pistom, sa koje podaci mogu da se èitaju jednostavnim provlaèenjem kroz prorez èitaèa, moæi æe da ulaze u Sjedinjene Države bez vize:

”Velika veæina putnika za Ameriku ima pasoše koji važe 10 godina, za koje vize nisu neophodne. Teškoæa je u tome kako se sve ovo tumaèi. Ljudi misle da je ovaj problem veæi nego što je u stvarnosti. A to nije dobro za amerièku turistièku industriju.“

Tipton kaže da æe novi propisi neminovno izazvati nedoumice kod potencijalnih putnika za Sjedinjene Države i da æe se to besumnje negativno odraziti na broj posetilaca.

XS
SM
MD
LG