Linkovi

Morton Abramovic o ”balkanskim crnim rupama“ - 2004-01-09


“Èinjenica da su se vratili nacionalisti ne samo da je obeshrabrujuæa, nego je veoma loša za imidž Srbije u svetu”, kaže ambasador Abramovic. On dodaje: “Ako se tu ukljuèe i glasovi za Koštunicu, mada se on svakako razlikuje od ostalih nacionalista, vidi se da je preko 50 odsto biraèa uz nacionaliste. Koštunica je za demokratiju, ali je izvesno i izraziti nacionalista, koji nije spreman da prizna promene koje su se dogodile, smatra Abramovic.

Po njegovim reèima Srbija je još uvek kvazi-mafijaška država. Meðunarodna zajednica mora da podrži reformske snage u Srbiji, smata Abramovic, ali ne sme da dozvoli da te snage i dalje izbegavaju rešavanje kljuènih problema. Zapad treba da pruži znatnu ekonomsku podršku Srbiji, ali ona mora da rezultira ozbiljnim reformskim zamasima, kaže on. Iako bi bi mogla da bude veoma dinamièna zemlja, ukazuje bivši predsednik Karnegijeve zadužbine za mir, Srbiju i dalje optereæuje politièka nestabilnost i kriminalom. To ometa obnovu èitavog Balkana. “Srbi moraju da prestanu da žive u prošlosti i najzad se okrenu buduænosti. Prvi korak je uspostavljanje poštene, stabilne vlade. Nisam preveliki optimista da æe takva vlada moæi da se formira, jer su reformisti dozvolili meðusobnu zavadu i rascep” - istièe Abramovic.

Po njegovog oceni rešavanje statusa Kosova i odreðivanje buduæih odnosa izmeðu Srbije i Crne Gore kljuèni su za stabilizaciju regiona.

“Glavne kratkoroène mere koje treba doneti je uspostavljanje stvarne vlade na Kosovu i utvrditi njegov konaèni status. Tome bi, smatram doprinelo i razrešenje, kako je nazivam, “pseudo unije” Srbije i Crne Gore. No, voðstvo Srbije odbija da se suoèi sa rešavanjem tih teških problema. Da je taj proces zapoèet u vreme Ðinðiæa stvari su do sada mogle da budu mnogo jednostavnije. No, mnogi u Srbiji i dalje veruju da æe Kosovo nekako ostati srpska pokrajina. Ukoliko nova vlada Srbije bude nestabilna, što mnogi predviðaju, moglo bi doæi do novog politièkog vakuuma u koji bi se lako mogle ubaciti ekstremne snage. Ne predviðam ratne obraèune, ali ako rešenja i dalje budu odlagana, ekstremni nacionalizam, organizovani kriminal, pa i terorizam mogli bi da cvetaju”, rekao je Abramovic.

Po njegovim reèima pristup Evropske Unije rešavanju dva preostala strateška pitanja na podruèju Balkana -- statusa Kosova i Crne Gore -- bio je nedovoljno èvrst:

“Zabrinjava me što su (Evropljani) odlagali rešavanje teških odluka. Delimièan razlog je što su verovali da je vlada Srbije bila slabašna, da nije mogla da zauzima odluènije politièke pozicije. Meðutim, time je samo odloženo rešavanje pitanja koja su od kljuène važnosti za stabilnost Balkana. Moram da ukažem da Sjedinjene Države u svemu tome sada imaju sporednu ulogu. Mi uglavnom slušamo ono što kažu Evropljani. Lièno, smatram ispravnim da Evropljani vode glavnu reè, jer radi se o evropskom kontinentu i oni ulažu najveæa sredstva.

Ugledni amerièki ekspert smatra malo verovatnim da æe Sjedinjene Države želeti da se reaktiviraju na Balkanu. Ukazujuæi na potrebu pružanja dalje pomoæi Srbiji, Abramovic je ujedno napomenio --kako je rekao -- “sve ipak zavisi od same Srbije, jer velikog napretka neæe biti ako njeno voðstvo nije spremno za promene.”

XS
SM
MD
LG