Linkovi

Hauard Din - 2004-01-08


Teško je oceniti trenutak u kojem nastaje politièki pokret, ili u kojem predsednièka kampanja poèinje da dobija na snazi. Medjutim, u sluèaju Hauarda Dina, sve je poèelo pre otprilike godinu dana, kad je prethodno malo poznati bivši guverner Vermonta poèeo da se istièe medju ostalim predsednièkim aspirantima svoje stranke.

”Ja sam Hauard Din i ovde sam kao predstavnik demokratskog krila Demokratske stranke.“

U nastojanju da se stavom odvoji od drugih demokrata, od kojih su mnogi javnosti bolje poznati, Hauard Din je zauzeo, u to vreme riskantan stav: izrazio je totalno i otvoreno protivljenje odluci da se izvrši invazija na Irak. Pošto je fokusirao svoju kritiku na predsednika Buša, bivši guverner Vermonta je u centar pažnje gurnuo druge demorkatske kandidate koji su podržali kongresnu rezoluciju da se predsedniku Bušu dozvoli da upotrebi silu protiv Iraka.

”Ono što želim da znam jeste zašto je zaboga rukovodstvo Demokratske stranke podržalo predsednikov unilateralni napad na Irak?“

Rešenost Hauarda Dina da bude drugaèiji od ostalih demokratskih predsednièkih aspiranata dopala se liberalno orijentisanim biraèima kao što je Bil Hraski, koji živi u Nju Hempširu, jednoj od prvih država u kojoj se održavaju primarni izbori.

”Jednu za drugom, Buš je radio stvari koje su me zaista razgnevile. Tu se zatim javio èovek koji nema veliko politièko iskustvo, sem što je bio guverner Vermonta i dopada mi se sve što on ima da kaže. Jednostavno ne mogu da ga ne podržim.“

Hauard Din ima 55 godina. Rodjen je u Njujorku, završio je medicinski fakultet i preselio se u Vermont gde je postao državni zakonodavac i zatim zamenik guvernera. Napustio je lekarski poziv kad je postao guverner Vermonta 1991.godine što je položaj koji je držao do poèetka 2003.godine. Kao guverner Vermonta, Hauard Din je bio budžetski konzervativac, ali i društveno socijalni liberal. Na primer, potpisao je u zakon o takozvanim gradjanskim porodiènim odnosima, kojim se homoseksualnim partnerima obezbedjuju supružnièke beneficije u sluèaju bolesti ili smrti partnera. Medjutim, njegova osuda Bušove politike prema Iraku i obeæanje da æe saradjivati sa drugim zemljama ukoliko bude izabran za predsednika novembra 2004.godine u najveæoj ga meri razlikuju od ostalih vodeæih demokratskih aspiranata.

”Jedno od obeæanja koje vam pružam glasi da æu obnoviti èast, dostojanstvo i poštovanje, koje naša zemlja zaslužuje širom sveta, time što æu voditi inostranu politiku koja je u principu bazirana na saradnji, a ne na konfrontaciji.“

Pored Iraka, tajna Dinove kandidature je retorika koju mnogi biraèi smatraju osvežavajuæom. Medjutim, bivši guverner Din ima i karakteristike koje ga sputavaju. Neke demokrate strahuju da bi on bio slab protivkandidat predsedniku Bušu na novembarskim izborima, jer bi biraèi mogli da ga vide kao suviše liberalnog po socijalnim pitanjima i suviše neiskusnog u domenu inostrane politike. U medjuvremenu, Hauard Din je upotrebio internet da bi izgradio impresivnu bazu sledbenika i prikupljanja fondova koju su ga uèinili gotovo favoritom medju devet demorkatskih predsednièkih aspiranata. Bivši potpredsednik Al Gor je doneo odluku da podrži Hauarda Dina, što je takodje doprinelo zamahu Dinove kampanje.

”Doneæemo Americi nadu, radna mesta i mir. Obezbediæemo ponos Demorkatskoj stranci. Potrebna mi je vaša pomoæ. Uèinimo to, osvojimo Belu kuæu 2004.godine.“

Kako ukazuju ankete javnog mnjenja, Hauard Din vodi u Ajovi i Nju Hempširu i ako u te dve države odnese odluènu pobedu na primarnim izborima, postaæe jasan favorit u borbi za predsednièku kandidaturu Demokratske stranke na stranaèkoj konvenciji jula meseca u Bostonu.

XS
SM
MD
LG