Linkovi

Novi zakon o useljavanju ? - 2004-01-07


Predsednikov plan mora da bude odobren od strane Kongresa, gde æe verovatno naiæi na protivljenje od strane konzervativnih republikanaca, koji istièu da ne žele da nagrade prekršioce zakona koji su ušli u zemlju ilegalno i koji rade bez dozvole.

Milioni ilegalnih imigranata koji rade u SAD bez dozvole, mogli bi da legaliizuju svoj status prema predloženom programu, ali funkcioneri admininistracije navode da on ne predstavlja opštu amnestiju za ilegalne useljenike.

Predsednik Buš je obrazložio svoj predlog kao prvenstveno ekonomsku meru, koja bi omoguæila da se legalno zaposle strani radnici na poslovima za koje nisu potrebne posebne kvalifikacije. On je takodje naveo da bi radnici sa legalnim privremenim statusom plaæali porez i na taj naèin doprinosili ekonomskom rastu SAD.

Funkcioneri administracije naglašavaju da ovaj program ne znaèi olakšavanje sticanja stalnog boravka ili državljanstva, jer æe u tom pogledu privremeni strani radnici biti tretirani ravnopravno sa drugim podnosiocima takvih zahteva. Procenjuje se da trenutno u SAD živi od osam do deset miliona ilegalnih useljenika, medju kojima veliki broj èine Meksikanci. Meksièka vlada je veæ duže vreme vršila pritisak na administraciju da preduzme mere u pravcu legalizovanja statusa meksièkih radnika.

Predsednik Buš je obelodanio svoj plan samo nekoliko dana pre posete Meksiku, a posmatraèi ocenjuju da bi njegov potez mogao da bude od znaèaja u godini predsednièkih izbora na kojima bi glasovi hispanskih biraèa mogli da odigraju važnu ulogu.

XS
SM
MD
LG