Linkovi

Demonstracije u Hongkongu - 2004-01-06


Prvog dana Nove godine, desetine hiljada demonstranata su mirno prošle ulicama Hongkonga. Cilj demonstracija je bio da se glavni administrator hongkonške vlasti i njegov Zakonodavni savet privole da pristanu na direktne izbore. “Želimo potpunu demokratiju - pravo da izaberemo svog glavnog administratora i sve èlanove njegovog Zakonodavnog saveta”, rekao je Rièard Coj, lider hongkonške organizacije Front za graðanska ljudska prava. Novogodišnje demonstracije su bile najveæe u Hongkongu od 1. jula prošle godine, kada je otprilike pola miliona ljudi uèestvovalo u demonstracijama protiv predloženog zakona o nacionalnoj bezbednosti, za koji mnogi strahuju da æe da ugrozi fundamentalne slobode. Hongkonški zvaniènici, suèeljeni sa širokim protivljenjem i meðunarodnim pritiskom, odluèili su da povuku predloženi zakon, uz obeæanje da æe se savetovati sa narodom o bezbednosnom zakonodavstvu u buduænosti. Prema odredbama hongkonškog Ustava, odnosno Osnovnog zakona, gradsko podruèje sa oko sedam miliona stanovnika je specijalni administrativni region Kine sa visokim stepenom autonomije. Glavnog administratora bira komitet od osam stotina èlanova sastavljen od izabranih ili imenovanih èlanova. Naredni izbori za glavnog administratora se neæe održati do 2007. Meðutim, iduæeg septembra treba da se održe izbori za Zakonodavni savet. Samo polovina od šezdeset èlanova tog Saveta se bira direktno. Ostale imenuju poslovne, profesionalne, graðanske i politièke organizacije. Pristalice demokratije u Hongkongu traže direktne izbore za glavnog administratora 2007, a za sve èlanove Saveta 2008. Predsednik Džordž Dablju Buš je nedavno, u amerièkoj Nacionalnoj zadužbini za demokratiju, istakao da postoje - kako je doslovno rekao - “suštinski principi koji važe za svako uspešno društvo”.

“Uspešna društva organièavaju državnu i vojnu moæ - tako da vlast uzvraæa na volju naroda, a ne na volju elite”.

Jedan od ciljeva honkonškog Osnovnog zakona je demokratsko biranje vlade. To je najbolji naèin da se obezbede dalja uspešnost Honkonga i zaštita temeljnih sloboda njegovih stanovnika.

XS
SM
MD
LG