Linkovi

Nedoumice oko elektronskog praæenja kretanja - 2004-01-04


Amerièke službe za sprovodjenje zakona sve èešæe koriste elektronske uredjaje za praæenje osoba èije kretanje je ogranièeno. Uredjaj se sastoji od metalne grivne koja se zakljuèava oko èlanka na nozi. Elektronski uredjaj u njoj u svakom trenutku pokazuje kontrolorima gde se kontrolisana osoba nalazi, odnosno da li je napustila podruèje u kojoj joj je dozvoljeno kretanje. Vlasti u Detroitu, u državi Mièigen, poèele su da primenjuju ovu metodu za praæenje kretanja ilegalnih imigranata koji oèekuju deportaciju. Njeni protivnici kažu da ta metoda predstavlja nepravedno ogranièavanje slobode. Izveštava saradnica Glasa Amerike, Sali Ejsele.

Federalne imigracione vlasti tvrde da je elektronska metoda veoma pogodna za praæenje kretanja ilegalnih imigranata, jer - kako kaže direktor detroitskog Biroa za imigraciju i carinu, Roj Bejli, od 500 imigranata kojima je prošle godine odredjena deportacija, veæina nikada nije napustila zemlju:

”Samo 14 procenata od ukupnog broja osoba kojima je to naredjeno, napustilo je Sjedinjene Države. Zato nam je potreban bolji mehanizam za praæenje njihovog kretanja dok traje sudski postupak.“

Deo problema, kaže Bejli, proistièe iz toga što su kapaciteti za smeštaj ilegalnih imigranata veoma mali, pa se mnogi puštaju na slobodu uz kauciju ili uz obeæanje da neæe pobeæi:

”Ako koristimo ovaj metod kako bismo omoguæili tim osobama da budu sa svojim porodicama i da imaju bar donekle normalan život dok èekaju na odluku suda, to ide u prilog i njima i nama.“

Za sada, u podruèju Detroita oko 45 imigranata nose elektronske grivne. Jedan od njih je Gamil Al-Nadžar, mladi imigrant iz Jemena, koji se žali da nošenje grivne veoma utièe na njegov skakodnevni život. Njegov rodjak Zajad Mohamed objašnjava:

”On smatra da mu je povredjen ponos što mora da ide sa tom grivnom na nozi. On smatra da nije uradio ništa loše i ima oseæaj kao da je u zatvoru, iako je kod kuæe.“

Gamil Al-Nadžar ima dozvolu za trajni boravak u Americi, ali tokom intervjua za amerièko državljanstvo uhapšen je zbog davnašnjeg malog prekršaja u vezi sa posedovanjem droge. Njegov advokat kaže da bi Al-Nadžar sigurno bio pušten uz kauciju da nije uveden metod elektronskog praæenja kretanja. Džini Baterfild, iz Amerièkog udruženja advokata-specijalista za imigraciju, kaže da je ovo zapravo ogranièavanje kretanja ljudima koji bi trebalo da su na slobodi:

”Uznemirava me èinjenica da se ogranièavanje kretanja sve šire koristi. Ovi ljudi nisu kriminalci. Oni su samo u gradjanskom postupku i mislim da bi naša politika prema ogranièavanju kretanja trebalo da odražava tu razliku.“

Medjutim, funkcioneri imigracionih vlasti istièu da elektronsko praæenje kretanja predstavlja ogroman napredak u odnosu na stari sistem. Prema njihovim reèima, od oko 200 imigranata širom Sjedinjenih Država koji nose elektronske nožne grivne, još niko nije izmakao kontroli.

XS
SM
MD
LG