Linkovi

Progres u borbi sa terorizmom - 2004-01-02


Magazin “Tajm” je imenovao mladiæe i devojke iz sastava amerièkih oružanih snaga kao liènost 2003. godine. Amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, rekao je da je takav izbor “sasvim zasluženo priznanje za njihova znaèajna dostignuæa”.

“Prošle godine u ovo vreme, jedan opaki diktator je vladao Irakom. To je bio èovek koji se radovao kada su desetine ljudi ubijane tako što su bacane sa vrha višespratnica, èiji bezbednosni aparat je muèio nedužne muškarce, žene i decu i koji je pobio doslovno stotine hiljada ljudi dok je bio na vlasti i zatrpavao njihove leševe u masovne grobnice”. Sadam Husein je uklonjen sa vlasti. Èovek koji je terorisao celu zemlju, pronaðen je sakriven u jednoj zemunici. Umesto života u raskošnim palatama, Sadam Husein sada provodi svoje vreme u zatvorskoj æeliji - èekajuæi da odgovori za zloèine koje je poèinio. Uklanjanjem diktatora, “iraèki narod se suoèava sa slobodnom buduænošæu, a ne strahom”.

“To je ono što su oružane snage postigle samo za proteklih 12 meseci. One su od 11. septembra 2001. postigle mnogo više. Spasle su dve zemlje, Avganistan i Irak, oslobodile nekih pedeset miliona ljudi, pomogle u hvatanju ili ubijanju gotovo dve treæine poznatih glavnih operativaca Al kaide, rasturile teroristièke æelije i predupredile teroristièke napade na nekoliko kontinenata”, meðutim , rat protiv terorizma nije gotov“.

“On æe se nastaviti izvesno vreme i u buduænosti. Meðutim, saradnja nekih devedeset država, saradnja svih delova državne moæi, javne i privatne... sve to treba da se obavi”. Danas je teroristima teže da prikupe novac. Teže im je da prelaze granice. Teže im je da komuniciraju i okuplaju se. ”A sve su to”, rekao je Ramsfeld, “veliki dobici za sve nas koji ne verujemo da je dobro ubijati nedužne muškarce, žene i decu.”

XS
SM
MD
LG