Linkovi

Zvezdana prašina ukoro na zemlji - 2004-01-01


Protekla godina nije se završila slavno, barem što se tièe svemirskih istraživanja, ali ova godina obeæava da bude ispunjena dostignuæima. Dve amerièke pokretne sonde trebalo bi kroz bukvalno nekoliko dana da se spuste na Mars, a dok slušate ovaj izveštaj druga amerièka sonda Stardust - Zvezdana prašina - upravo prolazi kroz rep komete Vilt 2, prikupljajuæi èestice koje æe pokušati da donese na zemlju. Ako bude uspešan, ovaj poduhvat predstavljaæe prvi put da je na zemlju donet medjuzvezdani materijal prikupljen dalje od Meseca. Komete se smatraju nekom vrstom vremenskih kapsula koje u sebi nose materijal nepromenjen od vremena kada je nastao sunèev sistem. Neki smatraju da su komete možda odnekud donele na zemlju osnovne molekule od kojih se razvio život. Sonda Stardust upravo prolazi kroz kišu èestica odlepljenih od komete, koje se kreæu brzinom od preko 20 hiljada kilometara na sat. Na površini dobro zaštiæene sonde nalazi se specijalna materija za zaustavljanje i prikupljanje èestica u što boljem stanju. Nauènici se nadaju da æe prikupiti više od hiljadu èestica veæih od 15 mikrona. Posle toga, sonda Stardust æe okrenuti i poèeti da se vraæa ka zemlji. Kroz dve godine trebalo bi da udje u orbitu oko matiène planete i izbaci kapsulu sa prikupljenim materijalom, koja æe se padobranom spustiti u državi Juta. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG