Linkovi

Bugarska preuzima predsedavanje OEBS-om - 2003-12-30


Bugarska, koja iduæeg meseca preuzima predsedavanje Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, saopštila je da æe usmeriti organizaciju ka veæoj meðunarodnoj saradnji u borbi s terorizmom i obezbeðivanju nacionalnih granica. Iz sedišta OEBS-a u Beèu, javlja se dopisnica Glasa Amerike, Melani Sali.

Bugarski ministar inostranih poslova Solomon Pasi iduæeg meseca preuzima predsedavajuæi mandat 55-oèlane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, od svog holandskog kolege, Jaapa de Hoop Shefera, koji postaje novi generalni sekretar NATO-a. Portparol OEBS-a, Rièard Marfi, objasnio je da mandat predsedavajuæeg traje godinu dana.

“Sistem se zasniva na dobrovoljnoj osnovi. To nije kao Evropska unija, gde se rotira na osnovu prethodno usvojenog plana. U suštini, prijavite se da želite to da radite, a Bugarska je to uèinila pre nekoliko godina i najavila spremnost da to radi u 2004. i svi su se saglasili.”

Marfi je rekao da predsedavajuæi može da pripremi program kao što je to Holandija uèinila za 2003., opredelivši se za borbu protiv krijumèarenja droge, ljudi i trgovanja oružjem u srednjoj Aziji. Oèekuje se da æe 47-mogodišnji Solomon Pasi, nekadašnji disident, na vrh svog programa da stavi borbu protiv meðunarodnog terorizma i poveæanje bezbednosti putnih dokumenata i graniènu kontrolu. Pasi je kao odluèni prijatelj Sjedinjenih Država bio jedan od prvih zagovornika ulaska Bugarske u NATO. Diplomate bliske OEBS-u ukazuju da je Bugarska takoðe zainteresovana za mnogo veæu saradnju sa najnovijim partnerom OEBS-a, Avganistanom i dodaju da bi Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju mogla da unapredi obrazovanje i obuku policijaca i, takoðe, da pomogne iduæe godine u pripremama prvih izbora u Avganistanu. Solomon Pasi æe da izloži èlanicama OEBS-a svoj program za narednu godinu sredinom januara u Beèu.

XS
SM
MD
LG