Linkovi

Alternativna medicina - 2003-12-30


Aleksandra Vanski imala je trideset i osam godina kada se udala. Godinu kasnije, pokušala je da ostane u drugom stanju, ali joj nije uspelo. Ona i njen suprug su se obratili struènjaku za probleme steriliteta na univerzitetu Kornel, koji joj je rekao da neæe moæi da ostane u drugom stanju jer ima veoma mali broj jajašca, a nizak nivo hormona neophodnog za zaèeæe, i da medicina ništa ne može da joj pomogne. Aleksandra Vanski je odluèila da proba da reši problem - alternativnom medicinom, i obratila se struènjaku za leèenje kineskim lekovitim travama u Njujorškom centru za akupunkturu i alternativnu medicinu. Posle dugaèkog razgovora, brojnih pitanja i pregleda, morala je u potpunosti da promeni naèin života, nekoliko puta je išla na akupunkturu, i tri meseca je morala da pije veoma neukusne èajeve od kineskih lekovitih trava. Nivo hormona joj se poveæao i lekari su bili voljni da joj pomognu. Sada je ona sreæna majka sina Haka. Procenjuje se da najmanje trideset odsto Amerikanaca traži pomoæ od alternativne medicine, bilo da reše odreðeni problem ili spreèe pojavu oboljenja. Doktor Kit Berkovic, završio je sve odgovarajuæe škole za internistu, ali je odluèio da se posveti pravilnoj ishrani, pošto je shvatio da ima mnogo više energije otkako ga je supruga nagovorila da promeni naèin ishrane. Dodao je da hronièna oboljenja utièu na obolele da potraže leka u alternativnoj medicini. Profesorka medicinskog fakulteta Harvard, doktorka Marša Ejnðel, iznosi :

” Nije dokazano da je veæi deo alternativne medicine efikasan i bezbedan, zbog toga je i zovemo - alternativna medicina. Zbog toga moramo da brinemo da li korišæenjem tih metoda ljudi sebi oduzimaju moguænost leèenja naèinima kojim bi mogli da izleèe ozbiljne bolesti. “

Veoma je malo nauènih dokaza koji ukazuju da je veæina oblika alternativne medicine zaista delotvorna. Nacionalni instituti za zdravlje odnedavno su poèeli da prouèavaju delotvornost alternativne medicine. Utvrðeno je da omiljena biljka kantarion, koja se koristi za poboljšanje raspoloženja, ustvari uopšte ne olakšava umerene i teške depresije. Nacionalni instituti za zdravlje trenutno ispituju uticaj akupunkture.

XS
SM
MD
LG