Linkovi

Buduænost automobila - 2003-12-29


Džon Stempel je bio prvi diplomirani inženjer na èelu najveæeg proizvodjaèa automobila na svetu, a sada predvodi jednu od vodeæih kompanija u oblasti elektriènih akumulatora. Akumulatori igraju sve važniju ulogu u proizvodnji automobila, s obzirom na rast popularnosti hibridnih benzinsko-elektriènih vozila, uvodjenje elektriènih instalacija napona 42 volta i nailazak vodoniènih gorivnih æelija. Prema Stempelovim reèima, prednost elektriènih uredjaja pokazala se veoma rano:

”Elektrièni pokretaè motora, koji je prvi put uveo Kadilak 1912. godine, ugradjivan je pre kraja 1918. u 98 odsto vozila. Opasno ruèno paljenje, uz pomoæ takozvane kurble, zamenjeno je mnogo bezbednijim sredstvom.“

Bivši predsednik Dženeral Motorsa kaže da je taj neprekidni napredak danas nastavljen uvodjenjem hibridnih benzinsko-elektriènih vozila, u èemu predvode Tojota i Honda:

”Dženeral Motors i Ford najavili su velike planove na polju hibrida. Folksvagen, BMW i Mercedes-Benc takodje razvijaju hibride ali u spoju sa dizel motorima. Dakle, elektrièni pogon æe predstavljati dobar deo naše buduænosti.“

Robert Stempl kaže da razvoj hibridnih vozila predstavlja situaciju u kojoj svi dobijaju:

”Kao prvo, za potrošaèa neæe biti nikakvog gubitka u pogodnosti i performansama, potrošnja goriva æe biti znatno smanjena, a vožnja tiša i udobnija. Za prirodu, oslobadjanje štetnih gasova biæe znatno smanjeno, naroèito u gradskoj vožnji tipa kreni-stani-kreni. I najzad za automobilsku industriju to æe predstavljati neprekidan uspon.“

Sadašnja Stemplova kompanija, Energy Conversion Devices, daleko je odmakla u razvoju takozvanih nikl-hidridnih baterija i akumulatora, kakvi se veæ koriste širom sveta u mobilnim telefonima, digitalnim kamerama i laptop kompjuterima, a sada prodiru i u automobilsku industriju. ”Razlog je taj,“ kaže Stempl, ”što takav akumulator traje dok traje i vozilo, jer izdržava više od sto hiljada ciklusa punjenja i pražnjenja.“ On kaže da ovi novi uredjaji predstavljaju samo uvod u buduænost kada æe se za pogon koristiti vodoniène gorivne æelije, koje uopšte ne zagadjuju prirodnu sredinu. Bivši predsednik Dženeral Motorsa kaže da æe za uvodjenje gorivnih æelija biti potrebno još niz godina, ali istièe da to doba neminovno dolazi.

XS
SM
MD
LG