Linkovi

Sadam pred sudom - 2003-12-28


Koalicione snage su odvele Sadama Huseina iz njegovog skrovišta 13. ovog meseca. Bio je naoružan pištoljem ali nije ispalio ni jedan metak. Samozvani “tikritski lav“ èesto je pozivao obiène Iraèane da se bore do smrti za njegov surovi režim. No, sam nije preduzeo takav napor. Sada je suoèen sa pravdom koju je njegov režim uskraæivao mnogim ljudima. Predstavnik Stejt departmenta, Rièard Bauèer, ukazuje da æe Sjedinjene Države saradjivati sa iraèkim narodom i medjunarodnim savetnicima u izvodjenju Sadama Huseina pred sud:

“Predsednik Buš je jasno dao do znanja da je potrebno da sudjenje bude pravedno da bi se moglo prihvatiti kao pravedno u medjunarodnoj zajedinici, ali da Sadam Husein mora biti pozvan na odgovrnost. Kada smo bili u Halabdži, znam da su mnogi ljudi govorili, sasvim otvoreno, da žele da se Sadamu Huseinu sudi u Halabždi za zloèine koje je poèinila njegova vlada ...koristeæi hemijsko oružje...Medjutim, konaèna stuktura i lokacija suda biæe odredjeni tokom našeg daljer rada.“

Halabdža je medju preko èetiri hiljade kurdskih sela i gradova koje je iraèka vojska napala otrovnim gasom i drugim oružjem 1988. godine. Oko stotinu hiljada muškaraca, žena i dece ubijeno je tokom takozvane kampanje Anfar od strane Sadamove vojske. Sadam Husein æe takodje da odgovara za ratne zloèine protiv Irana, ukljuèujuæi pogubljenje iranskih ratnih zarobljenika osamdesetih godina. Odgovaraæe za ratne zloèine devedesetih godina u Kuvajtu i za masakr oko trideset hiljada Kurda i Šiita koji su se pobunili posle njegovog poraza 1991. u Zalivskom ratu. Arapi u južnom delu Iraka žele da Sadam snosi odgovornost za genocidnu kampanju protiv njih, ukljuèujuæi sistematsko uništavanje njihovih moèvara. I, stotine hiljada Iraèana raznih politièkih i verskih opredeljenja bile su opljaèkane, zatvorene, muèene, silovane i ubijene pod svirepim i nepravednim sistemom Sadama Huseina. Kako je rekao verski vodja Šiita u Basri, “ “Sadam Husein je ostavio svaku porodicu u žalosti za rodjacima koji su nestali ili su bili osakaæeni dok su muèeni. “ On mora da odgovara za mnoga zlodela.

XS
SM
MD
LG