Linkovi

Zemljotres u Iranu - 2003-12-26


Spasilaèke ekipe groznièavo tragaju za preživelima u ruševinama koje su ostale posle jutrošnjeg zemjotresa u jugositoènom Iranu. Iranski državni mediji kažu da su hilajde ljudi poginule a na desetine hiljada povredjene, u udaru koji je u 5 i 30 ujutro po lokalnom vremenu pogodio podruèje grada Bama, na oko hiljadu kilometara jugoistoèno od Teherana. Izvešteno je o desetinama naknadnih potresa, a lokalne vlasti oèekuju da æe broj poginulih biti dramatièno veæi. Iranski funkcioneri kažu da je veæina zgrada srušena, a amerièki geofizièki centar je saopštio da je izmerena snaga zemljotersa od 6,7 stepeni rihterove skale. Medju uništenim gradjevinama su i 2 hiljade godine stara tvrdjava i obe gradske bolnice. Spasioci su helikopterima i tarsnsportnim avionima poèeli da prebacuju ranjenike u bolnice po okolnim gradovima. Vodovod, struja i telefoni su u prekidu, a humanitarne agencije apeluju za krv, æebad, hranu, odeæu, šatore i lekove. Ujedinjene nacije i nekoliko drugih zemlaja, ukljuèujuæi Rusiju, Nemaèku, Tursku, Španiju i Francusku ponudile su pomoæ. Iranska državna novinska agencija kaže da je nekoliko hiljada žrtava veæ sahranjeno, a vlada je proglasila trodnevnu žalost.

Samo nekoliko sati posle zemljotresa u Iranu rusko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je spremno da u pogodjeno podruèje pošalje dva aviona. Èetiri ekipe od oko 70 ljudi koje su odletele za Iran sastoje se pretežno od medicinskog osoblja i spasilaca izvežbanih za sliène situacije. Avioni takodje nose veliku kolièinu medicinske opreme i lekova. Rusija je poslala i ekipe sa psima tragaèima koji su uèestvovali u mnogim sliènim operacijama, ukljuèujuæi zemljotrese u Turskoj i Grèkoj, pre èetiri godine. Odvojeno od toga, Ujedinjene nacije su saopštile da takodje šalju struènjake u Iran za procenu štete i koordinaciju medjunarodne pomoæi. Ruski predsednik Vladimir Putin poslao je izraze sauèešæa iranskom predsedniku Mohamedu Hatamiju èime je primio vest o zemljotresu.

XS
SM
MD
LG