Linkovi

Majkl Boniakovski : Korupcija i organizovani  kriminal prepreke za ulazak stranih investicija u SCG - 2003-12-25


“Politièka stabilnost je jedan od najvaznih faktora koje razmatra svaki potenicijlani ulagaè: da li narod podržava vlasti, da li su one demokratski izabrane i da li su stabilne. Takodje su važni odnosi te zemlje sa inostranstvom, odnosno susednim zemljama. Zatim, do koje mere je zemlja otvorena prema stranim investicijama, da li ih ona u stvari želi ili izbegava i pod kakvim uslovima i iz kojih politièkih ili drugih razloga. Važnost dobrih odnosa sa susednim zemljama ima posebnu težinu kada govorimo o balkanskim zemljama, odnosno Srbiji i Crnoj Gori, naroèito sada, u fazi proširenja Evropske unije i evropske ekonomske i politièke integracije. Za Srbiju - Crnu Goru , Evropska unija æe biti kljuè za njen privredni rast i strane investicije”.

Kako bi ekonomska situacija u Srbiji i Crnoj Gori mogla da utièe na priliv stranih, odnosno amerièkih investicija?

“Postoji niz ekonomskih indikatora koji se koriste da bi se ustanovila ekonomska stabilnost jedne zemlje i njena podobnost za investicije. Jedan od najvažnijih je bruto nacionalni proizvod -- njegov rast ili stagnacija u poljoprivrednom, industrijskom i drugim sektorima, u prošlosti i sadašnjosti, kao i prognoze za buduænost. Kakva je stopa inflacije, stopa nezaposlenosti, i kakvi su rezultati celokupne privrede. To su neka od najvaznijih pitanja koji æe postviti svaki ulagaè, pre nego što se odluèi da investira“. Šta bi vlada Srbije i Crne Gore mogla da uèini da bi olakšala priliv stranih investicija?

“Najvažnije je da vlasti uèine sve što mogu da bi olakšale ulazak stranih investicija, i u tom procesu vidim dve znaèajne prepreke: korupciju i organizovani kriminal. Da bi se uhvatilo u koštac sa time, treba uvesti stroge zakone protiv korupcije, koji æe istovremeno doprineti delotvornijoj borbi protiv organizovanog kriminala. Vlada treba takodje da ukaže na podsticajne faktore, kao što su poreske olakšice, pravnu sigurnost i eleminisanje birokratskih prepreka. Medjutim, najvažnije je da se poène sa suzbijanjem korupcije, koja u velikoj meri doprinosi poremeæaju protoka novca, usluga u robe i predstavlja najvecu opasnost za ekonoski rast i stabilnsot svake zemlje”.

Razgovor sa Majklom Boniakovskim vodio je naš saradnik, Branko Mikašinoviæ.

XS
SM
MD
LG