Linkovi

Nova memorijska kartica - 2003-12-25


Savremeni digitalni fotoaparati beleže fotografije na takozvanim memorijskim karticama - tankim silikonskim ploèicama velièine dva i po puta dva i po santimetra - koje koštaju nekoliko desetina dolara. Na te kartice može da stane mnogo fotografija, ali njihov kapacitet je još nedovoljan za pohranjivanje video slike duže od par minuta. Kompjuterski koncern IBM najavljuje da æe do 2005. godine izbaciti na tržište memorijske kartice znatno veæeg kapaciteta. Oni koji prate razvoj digitalne tehnike prisetiæe se da su kompjuteri nekada beležili podatke na bušenim kartonskim karticama. Nova tehnologija je slièna toj, samo na nanometarskom nivou, sa termomehanièkim urezivanjem zareza na polimerskom filmu. IBM kaže da æe nove kartice moæi da se koriste, izmedju ostalog i za video kamere, ali tako da æe svaki snimak biti saèuvan u posebnom direktorijumu sa posebnim imenom. Svaki direktorijum moæi æe da se otvori trenutno, njegov sadržaj moæi æe da se menja i prepravlja i da se ponovo pohranjuje. Pored toga, IBM kaže da æe nova tehnologija, nazvana Miliped, biti jeftinija za proizvodnju od sadašnjih memorijskih kartica. Glavnu ulogu u njenom razvoju odigrala je IBM-ova laboratorija u Cirihu, u Švajcarskoj, a potencijalno tržište je, prema procenama, vredno oko 10 milijardi dolara.

XS
SM
MD
LG