Linkovi

Bigl dva se spušta na Mars - 2003-12-23


Dok milioni ljudi širom sveta budu proslavljali katolièki Božiæ, astronomi i drugi nauènici groznièavo æe išèekivati vesti o spuštanju prve evropske sonde na površinu Marsa. Automatska sonda Bigl dva nosi u sebi niz instrumenata koji bi trebalo da nam odgovore na kljuèno pitanje: ima li na Marsu tragova života. Ali pre nego što razvije svoje solarne æelije i poène da analizira tlo, Bigl dva treba da prebrodi neizvesnih šest minuta spuštanja. Prva prepreka biæe prolazak kroz marsovsku atmosferu, sastavljenu pretežno od ugljendioksida, koji æe zagrejati kapsulu na 1700 celzijusovih stepena. Druga prepreka biæe marsovski vetar, koji ne bi smeo da bude prejak kada se, na svega 2600 metara od tla otvore padobrani. Ako se kapsula bude previše ljuljala, spuštanje bi moglo da bude fatalno. Sledeæa kritièna taèka biæe naduvavanje vazdušnih jastuka oko kapsule, što bi trebalo da se dogodi taèno na 275 metara iznad tla, 15 sekundi pre udara. Istoga trenutka kada se naduvaju, jastuci æe poèeti da ispuštaju gas, kako se se posle maksimalno 12 odskoka odvojili od kapsule i omoguæili joj da razmota solarne æelije. U tom trenutku, baterije u njoj veæ æe biti skoro prazne i njihovo punjenje æe biti od kritiène važnosti. Tek kada bude prebrodio sve ove prepreke, Bigl dva æe moæi da poène sa istraživanjima. Do tada, mnogi od nas grickaæe nokte sedeæi kraj kompjutera i išèekujuæi vesti s Marsa.

XS
SM
MD
LG