Linkovi

Džošua Bel ” Violinska romansa“ - 2003-12-22


Džošua Bel je uvek voleo dobre melodije. Iz svog veoma širokog klasiènog repertoara, Bel je, za ovaj album, nazvan ”Romansa i Violina“ izabrao 13 najomiljenijih melodija. Bel kaže:

”Prvo što ljudi primete je lepota melodije i ja sam odluèio da se na ovom albumu koncentrišem na taj aspekt. Stoga sam hteo da snimim najpoznatije melodije za violinu. Ali, dok sam razmišljao o tome, poželeo sam da proširim repertoar violine i potražim svoje najomiljenije melodije u celokupnoj klasiènoj muzici. Tako sam skupio 13 svojih najomiljenijih melodija iz celokupnog opusa klasiène muzike, po jednu od svakog velikog kompozitora Šuberta, Šumana, Mocarta, Šopena i Puèinija. To znaèi da je zastupljen široki spektar kompozitora, kojima je zajednièka èista lepota melodije. To je nešto razlièito u èemu veliki broj ljudi može da uživa“.

Mnoge od ovih melodija su tako veène i toliko puta su bile izvodjene da su transkribovane za veliki broj instrumenata. Neke od tih verzija su kompletno nove u naèinu na koji su korišæene na violini. Na primer èuvena Puèinijeva arija - ”O Mio Bambino Caro“, koja je na novom albumu kao i Belinijeva - ”Casta Diva“. Ne verujem da su one ikada snimljene u violinskoj varijanti. Medjutim, za ovaj albumu sam izabrao i malo izvodjenu kompoziciju Masnea - ”Elegiju“, a ne njegovu najèuveniju ”Meditaciju“, koja je sada moja najomiljenija kompozicija na ovom albumu. To je tužna i dirljiva kompozicijia u sasvim novom aranžmanu.

“Svaki aranžman na ovom albumu bi trebalo da bude nekako novi, iako je u pitanju stara kompozicija. Šopenov ”Nokturno”, koji je jedna od mojih najomiljenijih kompozicija, aranžirana je i ranije. Najpoznatiji je aranžman Natana Milštajna. Ali producent, Kreg Lion i ja smo poèeli od klavira i mislim da smo u tome najverniji originalu”.

12. januara Džošua Bel æe se uz pratnju Kamernog orkestra Orfej nastupiti u Linkoln centru u Njujorku i izvesti izbor kompozicija sa novog albuma ”Violinska romansa“, koji æe biti prenošen na televiziji.

XS
SM
MD
LG