Linkovi

Svemirski teleskop Spicer poslao prve spektakularne snimke dalekih galaksija - 2003-12-19


Kada je novi infracrveni teleskop Spicer lansiran u avgustu, NASA je saopštila da æe on pružiti nove slike svemira. Do sada najosetljiviji infracrveni senzori tragaæe za najstarijim i najudaljenijim objektima u svemiru, naroèito za takozvanim hladnim telima, koji odaju svetlost talasne dužine znatno ispod vidljivog spektra. Teleskop Spicer takodje može da vidi objekte zaklonjene oblacima prašine, jer ona ne zaustavlja infracrvene zrake. Istraživaè Harvard-Smitsonijanovog centra za astrofiziku, Djovani Fazio, ne skriva svoje oduševljenje:

”Podaci dolaze neverovatnom brzinom i tako su dobri da se granièe sa snovima astronoma. Prosto, kao da živimo u svetu èudesa.“

Na primer, jedan od instrumenata analizirao je infracrvene signale sa jedne galaksije udaljene 3 milijarde i 250 miliona svetlosnih godina i pronašla tragove organskih molekula kakvi su potrebni za razvoj živih biæa. Istraživaè sa univerziteta Kornel, Džejms Houk, kaže da su organski molekuli pronadjeni u stotinama objekata u našoj galaksiji Mleèni put, ali nikada u nekoj tako udaljenoj. Ali on upozorava da to ne znaèi da na tim nebeskim telima ima živih biæa:

”Radi se o nizu osnovnih elemenata od kojih se sastoježiva biæa. Preterano bi bilo reæi na osnovu toga da na njima ima života. Ali organski molekuli su prisutni.“

Na drugom snuimku dobijenom od teleskopa Spicer vide se zvezde u nastajanju, u jednoj spiralnoj galaksiji sliènoj našoj, na udaljenosti od 12 miliona svetlosnih godina. Kosmièka prašina obièno onemoguæava posmatranje tog procesa u vidljivom spektru. Ali Djovani Fazio kaže da su infracrveni snimci dali do sada nevidjene snimke:

”Verujte mi, do sada nismo videli takve snimke, a to još nije ono najbolje. Teleskop Spicer nam je omoguæio da prvi put razložimo neku galaksiju na njene osnovne delove. To æe promeniti naèin na koji klasifikujemo galaksije.“

Astronomi okupljeni u sedištu NASE, ovde u Vašingtonu, prikazali su neke od snimaka dobijenih uz pomoæ novog teleskopa, koji je izmedju sto i hiljadu puta osetljiviji od dosadašnjih sliènih uredjaja. Neki od astronoma izrazili su uverenje da æemo u narednih pet godina biti preplavljeni novim astronomskim otkriæima.

XS
SM
MD
LG