Linkovi

Komad ”Ružni krompir“ slavi jevrejski praznik Hanuku - 2003-12-19


Komad ”Ružni krompir“ opisuje nastojanje jedne devojèice da pronadje tradicionalni sveænjak za osam sveæa, takozvanu ”menoru,“ koja je pripadala njenoj majci, a koji je neophodan za obeležavanje Hanuke. U tome je ometa njen preozbiljni, tužni otac.

Osam sveæa u menori pale se po jedna svakoga dana, u znak seæanja na antièke jevrejske ratnike Makabejce, njihovu pobedu nad Sirijcima i ponovno osveæivanje drevnog hrama u Jerusalimu. Praznik takodje održava seæanje na èudo uljne lampe, koja ej gorela osam dana iako je u njoj bilo ulja samo za jedan dan. Iako se komad tièe jevrejskog praznika, njegov autor Ejlin Blustajn Šerman, kaže da je njegova pouka univerzalna:

”Svako, bez obzira na veru, rasu ili uzrast, može da se identifikuje sa problemima ljubavi, nade, porodice i tradicije.“

U komadu ”Ružni krompir,“ glavni lik, devojèica Rahela Levi, ne može da nadje porodiènu menoru pa je stoga napravi od jednog krompira kupljenog u piljarnici na uglu. Zahvaljujuæi tome uspeva da unese svetlost u ojadjena srca svoje porodice. Tek kada je sveæica zapaljena, njen mladji brat Sami uspeva da nagovori oca da uèestvuje u školskoj priredbi u èast Hanuke, prerušen u - šta drugo nego krompir. Komad ”Ružni krompir“ prvi put je objavljen kao deèija knjiga 1984. godine. Autor Ejlin Blustajn Šerman kaže da je nadahnuæe našla u svom ocu, koji je kao dete izgubio sopstvenog oca, tridesetih godina prošlog veka, tokom Velike ekonomske depresije u Americi:

”Oba njegova roditelja doselila su se iz Austrije i bila su veoma, veoma siromašna. kada je moj otac jednom otišao kod svoje majke, koja je tada bila samohrana sa troje dece, nije mogao da upali sveæice na menori jer jednostavno nisu imali para da je kupe. Moja baka je tada imala malu piljarnicu, koja je u stvari bila baraka u kojoj je prodavala oskudno povræe. Baka je onda izabrala jedan veliki krompir i od njega izrezala menoru.“

Pozorišna i televizijska glumica Šarlot Rej, koja u komadu igra baku, kaže da je nekoliko brodvejskih zvezda pristalo da igra u njemu zbog snažne poruke:

”Komad nosi prijatan oseæaj tradicije i praznovanja, a to je nešto što je svakome drago. Poruka glasi da svi treba da cenimo jedni druge, da cenimo svoju decu i da im odamo priznanje. Jer bez toga otac jednostavno nije bio sposoban da se oslobodi tuge i da poštuje želju svoje æerke da pronadje majèinu menoru.“

Sam èin paljenja sveæica u menori napravljenoj od krompira prekinuo je zatvoreni krug bola, kaže Bi-Džej Krozbi, poznata amerièka džez pevaèica, koja igra prodavaèicu u piljarnici, Mili Heris:

”Komad takodje podstièe nadu u ostvarenje naših snova. Snovi mogu da se obistine. Takodje se istièe važnost porodice... ima i smeha, ima i tuge i mnogo ljubavi u okviru porodice.“

Komad ”Ružni krompir“ prikazuje se u pozorištima širom sveta, ukljuèujuæi Australiju, Izrael i Veliku Britaniju.

XS
SM
MD
LG