Linkovi

Havijer Solana o bezbednosti na Balkanu i izborima u Srbiji - 2003-12-18


Pre kratkog vremena amerièkom senatoru i èlanu senatskog Odbora za spoljnopolitièka pitanja, Èaku Hejgelu dodeljena je evropska nagrada za liderstvo u transatlantskim odnosima. Nagradu senatoru Hejgelu predao je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, Havijer Solana.

”U jeku iraèke krize neki su posumnjali u verodostojnost transatlantskih veza. Drugi dovode u pitanje zajednièke interese i vrednosti dve strane Atlantika. Dozvolite mi da kažem da greše, da su grešili i nastavljaju da greše”, rekao je Solana. On je takoðe izrazio uverenje da æe, bez obzira na unutarevropske podele povodom Iraka, projekat proširenja i konsolidovanja Evropske Unije biti uspešan.

“Evropska interna neslaganja ne znaèe da je formiranje jedinstvene spoljne i bezbednosne politike nerealan cilj niti da je osuðen na propast” rekao je Solana. Po njegovim reèima, nedavni dogaðaji su samo podvukli koliko je potrebno da Evropljani usvoje snažniju zajednièku spoljnu politiku radi kao se izravio “ mogli da pomognemo našim amerièkim prijateljima”. “Usvajanje novog evropskog ustava takoðe bi doprinelo jaèanju naše zajednièke akcije, rekao je Solana. Visoki predstavnik Evropske Unije kaže da to što još uvek nije usaglašen tekst ustava ne treba “nikog da razoèara”, jer smatra da æe i taj cilj biti ostvaren.

Za Sjedinjene Države ne postoji važniji savez od partnerstva sa Evropom, rekao je Èak Hejgel. Po njegovim reèima, problemi sa kojima je svet suoèen mogu se rešavati samo udruženim amerièko-evropskim nastojanjima. Republikanski senator je takoðe istakao važnost da projekat Evropske Unije uspe, i u tom kontekstu napomenuo da podele unutar Evropu nisu u interesu Evrope, kao ni Amerike. A, kako je rekao Havijer Solana, podela Evrope na “novu” i “staru”, ne samo što je neodrživa, veæ je i veštaèka.

“Kako reæi da je Rim stari a Prag novi, ili obrnuto reæi da je Prag stari a Rim novi, sa tako dugom istorijom? Praviti podele te vrste nije naroèito mudro”- kaže Solana. On smatra da je mnogo važnija izgradnja zajednièkog pogleda u buduænost, a ne “analiziranje prošlosti”. U Briselu je u petak usvojena nova strategija evropske bezbednosti, èiji je autor Havijer Solana. Po njegovim reèima:

“To je zapravo kolektivna analiza svih zemalja Evropske Unije o današnjim problemima u svetu. Zemlje Evrope tradicionalno vrše takve analize ponaosob, meðutim, ovo je prvi put da je Unija kolektivno analizirala meðunarodne izazove i naèine na koje možemo da ih rešimo. Razmatramo globalna pitanja, poput terorizma, nefunkcionalnih država, siromaštva, nestašice prirodnih resursa i njihove preraspodele. Predložili smo i naèin njihovog rešavanja, što se inaèe može postiæi samo putem udruženog, kolektivnog napora. Te probleme ne može da reši nijedna zemlja sama za sebe, niti grupa zemalja. Oni se mogu rešiti jedino zajednièkim nastojanjem grupe vodeæih zemalja sveta”.

Evropljani ne nameravaju da formiraju sopstvene vojne snage, istièe visoki evropski diplomata. Solana, meðutim, naglašava da æe doæi vreme za Evropljane da preuzmu svoj deo tereta u bezbednosnom domenu i da moraju biti spremni za to. Evropljani su, inaèe, veæ angažovani u Kongu i na Balkanu gde æe uskoro preduzeti još veæu odgovornost. Evropljani time doprinose “održavanju ravnoteže unutar transatlantskog saveza”, smatra Solana.

XS
SM
MD
LG