Linkovi

Ko æe suditi Sadamu Huseinu - 2003-12-16


Pošto je Sadam Husein uhapšen, Savet bezbednosti UN æe danas razmotriti pitanje iraèke buduænosti. Iz sedišta UN, dopisnik Glasa Amerike Piter Hajnlajn, je izvestio da se vodi žestoka debata o tome kako i gde bi trebalo voditi sudski proces protiv bivšeg iraèkog lidera i da li bi trebalo da bude suoèen sa smrtnom kaznom.

Generalni sekretar, Kofi Anan, rekao je juèe novinarima da ne bi mogao da podrži smrtnu kaznu za Sadama Huseina, mada je uhapšeni lider optužen za, kako je rekao “ gnusne zloèine.”

“UN ne podržavaju smrtnu kaznu. Svi sudovi koje je svetska organizacija uspostavila ne ukljuèuju smrtnu kaznu. Kao generalni sekretar UN, moram reèi da mi sada neæemo promeniti naš stav da bi podržali smrtnu kaznu.”

Takav stav stavlja Anana u nezgodnu situaciju, pošto je predsednik iraèkog vladajuæeg saveta, Abdel Aziz al-Hakim, rekao, kako je navedeno, da bi iraèkog lidera trebalo osuditi na smrtnu kaznu. Vladajuæi savet je prošle nedelje usvojio meru i uspostavio specijalni sud za ratne zloèine, koji bi mogao da se koristi u sluèaju Sadama Huseina. Ministar unutrašnjih poslova iraèke privremene vlade, Hošjar Zebari, takodje æe prisustvovati današnjem zasedanju i oèekuje se da bude podvrgnut intenzivnom ispitivanju o tribunalu. Anan je rekao da nije imao dovoljno vremena da prouèi kako æe tribunal funkcionisati , ali je naveo da æe se usprotiviti svakom sudu, koji bi Sadama osudio na smrtnu kaznu.

“Verujem da bi to trebalo uraditi otvorenim sudskim procesom, u na odgovarajuæi naèin osnovanim sudovima, koji æe poštovati medjunarodne norme i standarde, ukljuèujuæi poštovanje medjunarodnog prava. Danas æe u Savetu bezbednsoti Anan biti sigurno suoèen sve veæim pritiskom da svetska organizacija preuzme veæu ulogu, zajedno sa SAD predvodjenom koalicijom u Iraku. Generalni sekretar je bio neobièno otvoren u svojoj kritici SAD u pogledu povratka civilne uprave u Irak i nije izrazio spremnost da ponovo uputi svoje osoblje u Bagdad, ukazujuæi na bezbednosne razloge. Amerièki ambasador, Džon Negroponte, izjavio je da æe se više nego ikada ranije Vašington založiti za veæu ulogu UN.

“ Nadamo se da æe pojedinaèno ili kolektivno èlanovi Saveta bezbednosti pružiti podršku ekonomskoj obnovi Iraka, podršci politièke evaluacije radi stabilizacije bezbednosne situacije u toj zemlji. Mislim da bi potvrda podrške razvoju politièke, ekonomske i bezednosne sitaucije bila veoma dobrodošla i odgovarajuæa stvar.”

Ambasador Negroponte je, medjutim, rekao da ne veruje da æe Savet bezbednosti usvojiti još jednu rezoluciju o Iraku. Ambasador je rekao da prethodne rezolucije specifièno predvidjaju istaknutu ulogu UN u toj zemlji.

XS
SM
MD
LG