Linkovi

Poèelo suðenje Pavlu Strugaru - 2003-12-16


Lekarski nalazi iz Beograda i Podgorice, gde je Strugar dve godine proveo na privremenoj slobodi, ne upuæuju na zakljuèak da poèatak sudjenja treba odložiti, ocenilo je sudsko veæe i naavilo da æe Strugar, ako bude potrebno, biti podvrgnut dodatnim lekarskim pregledima.

Tužilac je u uvodnoj reèi istakao da se odgovornost Pavla Strugara za napad na Dubrovnik, tokom kojeg je komandovao Drugom operativnom grupom JNA, zasniva na propustu da obezbedi poštovanje zakona ratovanja u jedinicama koje su mu bile podredjene, kao i na izdavanju nepotpunih naredjenja èime je stvorena mogucnost da pripadnici tih jedinica nezakonito napadaju grad i civile.

Dokazi æe pokazati, tvrdi tužilac da je napad na dubrovaèki Stari grad, tokom kojeg je poginulo dve, ranjeno tri osobe i prièinjena velika šteta objektima svetske kulturne baštine, bio usmeren na “civile i civilna dobra”, te da nije bilo valjanog vojnog razloga da grad bude zasut granatama.

XS
SM
MD
LG