Linkovi

Buš: Sadamu æe se suditi u skladu sa meðunarodnim normama - 2003-12-15


Predsjednik je rekao da æe Sadam imati fer suðenje.

«Radiæemo sa Iraèanima da bi utvrdili da se Sadamu sudi na naèin koji bi bio u skladu sa meðunarodnim normama", rekao je Buš, na konferenciji za novinare u Bijeloj kuæi. Predsjednik je rekao da ne vjeruje svrgnutom iraèkom voði, i da ne misli da æe Husein reæi istinu na suðenju. Upitan da li bi Sadama trebalo kazniti smrtnom kaznom, Buš nije odgovorio direktno.

«Imam svoje mišljenje o tome, ali ja nisam Iraèanin. O tome æe, ipak, odluèiti iraèki narod.»

Buš je obraæanje novinarima otvorio pregledom uspjeha administracije na domaæoj i meðunarodnoj sceni. Veæina pitanja, meðutim, ticala su se hapšenja Sadama Huseina. Još jednom, Buš je pohvalio sve koji su uèestvovali u operaciji, upozorio je na predstojeæe rizike i poruèio Iraèanima da su dani režima stranke BAAS odbrojani.

«Iraèani su izgubili osjeæaj straha i sada se sa punim povjerenjem mogu okrenuti izgradnji perspektivne nacije koja æe sama upravljati državom.»

Sadam Husein je htio da uništi svoju zemlju, i svijet je – sa njim u pritvoru - danas bolje mjesto. Od kako je objavljeno da je Sadam uhapšen, Buš je proveo prilièno vrijeme u telefonskim razgovorima sa drugim svjetskim liderima. Na konferenciji za novinare posebno je naglasio da je rezgovarao sa bivšim predsjednikom - Bušom Seniorom, koji je sa Sadamom ratovao 1990. godine.

«Bio je to kratak razgovor. Samo je èestitao i rekao da je to veliki dan za Ameriku, i mnogo sreæninji dan za Iraèane»

Predsjednik je svom ocu rekao da je Amerika danas mnogo bezbjednija, ali da sa najveæu patnju podnijeli Iraèani koje je Sadam Husein progonio tokom tri decenije vladavine.

XS
SM
MD
LG