Linkovi

Iraèki nacionalni simfonijski orkestar - 2003-12-15


Ovo su zvuci Iraèkog nacionalnog simfonijskog orkestra, koji je prošle sedmice nastupio u vašingtonskom Kenedi Centru. Bio je to njihov prvi nastup van Iraka u posljednjih jedanaest godina. Koncertu je izmeðu ostalih prisustvovao i predsjednik Džordž Buš.

'Vrlo je interesantno da su èlanovi orkestra i Suniti, i Šiiti, i Kurdi i Jermeni. Oni imaju isti cilj - stvaraju jedinstven, divan zvuk. I to odslikava ono što se dešava u njihovoj zemlji – da æe svi u Iraku raditi zajedno, priznajuæi jedni drugima sva prava".

Orkestar je formiran 1959. godine, ali mu je iraèko ministarstvo kulture tri godine kasnije zabranilo da nastupa. Probe su do 1970. godine održavane tajno, nakon èega je Orkestar tokom sedamdesetih nekoliko puta nastupao u inostranstvu i ugostio muzièare iz drugih zemalja. Meðutim, poslije 1979. godine – kada je Sadam Husein došao na vlast, kaže dirigent Mohamed Amin Ezat, "orkestar je preživio katastrofu. Svi aspekti kulture su zanemareni." Kada je režim Sadama Huseina uklonjen, orkestar se ponovo okupio i nastupio u Bagdadu u junu ove godine. Angažovani su novi muzièari i održano je nekoliko koncerata na sjeveru Iraka. Iraèki nacionalni simfonijski orkestar je svojom sposobnošæu da oèuva muzièko nasljeðe u teškim vremenima, dokazao da je odolio Sadamu Huseinu. "I pored teških uslova života," kaže dirigent - Mohamed Amin Ezat, muzièari su "iskoristili šansu da svijetu pokažu da Iraèani umiju da sviraju i uživaju u muzici – kako iraèkoj, tako i klasiènoj» "

"Naš cilj nije bio samo da doðemo ovdje i da sviramo», kaže èelista Munta Džamil Hafid, "veæ da sviramo kako mislimo da bi trebalo i kako razumijemo. Želimo da nauèimo više o razlièitim muzièarima i dirigentima – kako oni vježbaju i kako rade."

U Iraku je ostvaren napredak. "Oèigledno, ostaje još mnogo da se uradi" rekao je predsjednik Buš, "ali je èinjenica da iraèki simfonijski orekestar nastupa u Sjedinjenim državama – upravo znak tog napretka».

XS
SM
MD
LG