Linkovi

SAD prate sluèajeve trafikinga u koje su možda umiješani državni zvaniènici - 2003-12-11


Na molbu da prokomentariše nastavak debate o aferi trgovine ljudima u Crnoj Gori, viši savjetnik državnog sekretara Kolina Pauelala za pitanje trgovine ljudima, Džon Miler / John Miller/, rekao je na brifingu u vašingtonskom Meðunarodnom press cenrtu – “da nije u potpunosti upoznat sa detaljima tog sluèaja, ali da Stejt dipartment pažljivo prati sve sluèajeve u koje su moguæe umiješani državni zvaniènici”.

“Ne govorim konkretno o Crnoj Gori, veæ uopšteno - umiješanost funkcionera iz vlasti je jedan od najveæih problema, jer se trgovina ljudima èesto nastavlja, zbog toga što se toleriše. Kada je u pitanju seks- trafiking, koji se èesto dovodi u vezu sa prostitucijom”, kaže Miler, “širom svijeta državni fukncioneri taj problem - ili tolerišu, jer im zakoni to dozvoljavaju, ili ponekad zaobilaze zakone koji važe u njihovim zemljama”.

Komentarišuæi navode britanskog lista “The Independent” o postojanju 130 javnih kuæa Kosovu, u koje zalaze i pripadnici KFOR-a i meðunarodne policije, i tvrdnje da je Kosovo centar trgovine djecom i ženama, savjetnik Kolina Pauela istièe da je njegova kancelarija krajem prošlog mjeseca poslala telegram svim amerièkim ambasadama, nevladinim organizacijama i vladama širom svijeta, kojim ih je pozivala da prikupe i dostave bilo kakve informacije o trgovini ljudima.

“Poštena je procjena da su širom svijeta vojnici u sastavu mirovnih snaga, humanitarni radnici i oni koji rade po ugovoru sa meðunarodnim mirovnim misijama, u više navrata bili umiješani u aktivnosti koje pomažu trafiking. Ne mislim da tu ima ikakve sumnje i upravo stoga je obaveza svih vlada koje su angažovale svoje ljude u takvim misijama da jasno primjene politiku takozvane nulte tolerancije”, kaže Džon Miler, istièuæi da je amerièki Sekretarijat za odbranu “trenutno u procesu da amerièkom vojnom osoblju u meðunarodnim misijama uputi obavještenje da za uèešæe u aktivnostima koje pomažu trgovinu ljudskim biæima nema i neæe biti tolerancije”.

Stejt Dipartment je, kako kaže, posljedjih mjeseci bio ukljuèen u trening osoblja koje je angažovano po ugovoru sa mirovnim misijama. “Cilj treninga je bio da se naglase opasnosti trgovine ljudima i da se polaznici upozore da se ne ukljuèuju u takve aktivnosti”.

Što se tièe BiH, koja je u prošlom izvještaju State departmenta o trgovini ljudima bila lošije rangirana od Srbije i Crne Gore, Miler kaže da toviše nije sluèaj jer se situacija u Bosni i Hercegovini popravila.

BiH je u junu bila u treæoj grupi, zbog niza razloga u vezi sa sprijeèavanjem trgovine ljudima, gonjenjem trafikanata i zaštitom žrtava. Veoma sam zadovoljan da je BiH bila meðu zemljama koje su preduzele veoma znaèajne korake ka poboljšanju situacije - zabilježeno je poveæanje broja sudskih postupaka, pojaèana je saradnja sa nevladinim organizacijama i rad na obrazovanju. Ne kažem da u BiH i dalje ne postoje problemi, ali vlasti u BIH su pokazali da èine dodatne znaèajne napore u sprijeèavanju trgovine ljudima, rekao je Miler.

U ponedjeljak je u Vašingtonu održan i sastanak Stejt Dipartmentove Radne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, na kojem su èlanovi tog tijela – državni sekretar Kolin Pauel /Collin Powel/, Sekretar za unutrašnju bezbjednost Skeretar za pravosuðe Džon Eškroft /John Ashcroft/, sekretar za zdravlje Tomi Tompson /Tommz Thompson/, predstavnici Sekretarijata za unutrašnju bezbjednost, Savjeta za nacionalnu bezbjednost, CIA-e i USAID-a - izmeðu ostalog razmotrili napredak u globalnoj borbi protiv trgovine ljudima i plan raspodjele 50 miliona dolara koje je predsjednik Buš najavio kao pomoæ zaustavljanju seks trafikinga u svijetu.

XS
SM
MD
LG