Linkovi

NATO neæe proširivati ulogu u Iraku - 2003-12-09


Generalni sekretar NATO-a, Džordž Robertson, kaže da Severnoatlanski savet verovatno neæe proširiti svoju ulogu u Iraku, dok se koncentariše na obimniju mirovnu misiju u Avganistanu. Dopisnik Glasa Amerike Majkl Dradž javio se iz Londona:

Amerièki državni sekretar Kolin Pauel je sugerisao da NATO preuzme više dužnosti u Iraku, ali je gospodin Robertson juèe izjavio za britanski radio da je savez veæ znatno prenapregnut u Avganistanu.

”Nije nemoguæe da u nekom periodu sledeæe godine preuzmemo veæu ulogu u Iraku, ali to se, po meni, neæe desiti dok ne sredimo situaciju u Avganistanu.“

Oko 5700 mirovnih èuvara NATO-a je stacionirano u Avganistanu. Severnoatlanski savez planira da stacionira svoje snage i van glavnog grada Kabula, u nekoliko provincijskih gradova. U Iraku, NATO obezbedjuje logistièku podršku za 9500 vojnika iz 17 zemalja i Poljacima predvodjeni vojni sektor u južnom-centralnom delu Iraka. Gospodin Robertson, koji odlazi u penziju krajem ovog meseca, rekao je da su na putu zaleèenja podele u okviru NATO-a, nastale protivljenjem Francuske i Nemaèke ratu u Iraku.

”Šteta naneta prošlogodišnjim i ovogodišnjim debatama, sada nestaje dok raste svest o važnosti sredjivanja post-konfliktne situacije u Iraku. Ovde vlada izvesna dinamika i stvari se menjanju sve vreme, te bi se moglo desiti da neke zemlje, koje u ovom momentu drže svoje trupe van Iraka, do sredine iduæe godine zastupaju drugaèija gledišta.“

Gospodin Robertson je takodje rekao da se mora voditi raèuna, dok se Evropska unija kreæe ka osnivanju odbrambenih snaga sa sopstvenim operacionim planerima, da se izbegne, kako se izrazio, ”svaka forma kompeticije“ izmedju NATO-a i Evropske unije. Evropska unija bi želela da formira multi-nacionalne odbrambene snage koje bi bile u stanju da preduzimaju misije van NATO-a, ali se Sjedinjene Države protive osnivanju bilo kakvog nezavisnog vojnog sedišta Evropske unije, koje zagovaraju Francuska i Nemaèka.

XS
SM
MD
LG