Linkovi

10. decembra 1869.  žene u SAD  dobile pravo glasa - 2003-12-08


10. decembra 1869. guverner države Vajoming potpisao je zakon kojim su žene u SAD po prvi put dobile pravo glasa, pravo da budu porotnici i da budu šefovi kabineta novoizabrane Vlade. Neki istorièari veruju da je ovaj èin bio uslovljen veoma malim brojem stanovnika te države, buduæi da bez žena, nije bilo dovoljno glasova niti dovoljno porotnika. Žene su bile u manjini na zapadu, pa su èak i one sa najlošijim poslovima ohrabrivane da ostanu na toj teritoriji. Ester Moris, mlinarka iz Vajominga, ubedila je zakonodavce da bi žene mogle da pomognu u uspostavljanju reda i zakona ako bi imale pravo glasa. Bitka je dobijena èak i bez borbe. 1890. kada je država Vajoming postala èlanica federacije, postala je prva u kojoj su žene imale pravo glasa. Tek 1920. devetnaestim amandmanom u Ustavu SAD, pravo glasa dobile su sve žene u SAD.

XS
SM
MD
LG