Linkovi

Poslednji samuraj - 2003-12-05


Tom Kruz igra kapetana Nejtana Algrena, heroja iz amerièkog gradjanskog rata izmedju severa i juga, kao i iz sukoba amerièke vojske sa Indijancima na Divljem zapadu. Slomljen i oèajan, kapetan Algren je umoran od rata i razoèaran razlozima zbog kojih ga je njegova zemlja slala u ratove. Tragajuæi za avanturama ili bežeæi od njih, Algren dolazi u Japan da bi uvežbavao carevu armiju za borbu protiv odmetnute bande samuraja. Ali on nije spreman za ono što ga oèekuje kada ga uhvati vodja bande, Katsumoto, koga igra japansk zvazda Ken Vatanabe.

U suštini, ovo je film o èoveku koji je želeo da umre, a kada se suoèi sa smræu shvata da je u stanju da živi, i to u sasvim drugaèijoj kulturi. Tom Kruz kaže da mu se dopala tema ukrštanja dve kulture, ali da je pored metafizièke postojao i fizièki aspekt njegove uloge:

”Trebalo mi je skoro godinu dana da budem fizièki u stanju da igram u ovom filmu,“ kaže Tom Kruz. ”Stvarno nisam znao da li æu to moæi. Da li æu smoæi tu vrstu fizièke elegancije i pokreta kakve su imali samuraji. Zato mi je trebalo tako dugo da se pripremim.“

Film Poslednji samuraj dogadja se 1800-tih godina, razdoblju o kome je reditelj Ed Zvik snimio veæ nekoliko filmova:

”Japanska reè kadoki znaèi preobražaj,“ kaže on. ”Ideja o preobražaju u kome novo i moderno oznaèava kraj neèeg drugog veoma me fascinira. Bio je to trenutak kada su se ova zemlja i svet promenili zauvek. Bilo je to veoma prosveæeno vreme, u kome su ljudi bili spremni da na naroèit naèin razgovaraju o idejama.“

Ali Zvik takodje veruje da preobražaj lika kapetana Algrena ima odraza u svesti današnje publike. Moderni ljudi ne preuzimaju odgovornost za svoje živote, kaže on. A ja mislim da je to velika šteta.

Film Poslednji samuraj sniman je u Japanu, a u njemu se pojavljuje i japanska glumica Kojuki koja igra udovicu jednog od samuraja koja, uprkos tragiènim okolnostima, razvija snažan emotivan odnos sa Algrenom.

XS
SM
MD
LG