Linkovi

NATO treba da preuzme veæu ulogu u Iraku - 2003-12-04


Državni sekretar Pauel je u pripremljenom izlaganju svojim kolegama apelovao na NATO da preuzme istaknutiju ulogu u stabilizaciji Iraka. Prema njegovim reèima, svaki lider NATO-a shvata da su mir i stabilnost u ratom razorenom Iraku od bitnog znaèaja za sam NATO. Devetnaestoèlana alijansa je veæ angažovana indirektno u pružanju logistièke podrške multinacionalnoj diviziji pod poljskom komandom, u centralnom delu Iraka. Poljska, Španija i Italija predložile su da NATO preuzme tu multinacionalnu diviziju iduæe godine. No, odluka o veæoj ulozi NATO-a u Iraku se ne oèekuje uskoro. Generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson je u uvodnom izlaganju ponovio apel državnog sekretara Pauela za širu ulogu alijanse u Iraku: “Alijansa mora i dalje da pruža pomoæ zemljama èlanicama koje preuzimaju vodeæe uloge u Iraku i da se sama pripremi za preuzimanje novih uloga i misija kada je to potrebno.“

Francuska i Nemaèka, koje su bile protivne ratu u Iraku, žele da Ujedinjene nacije preuzmu nadzornu ulogu u toj zemlji pre nego što pruihvate bilo kakvo angažovanje NATO-a. Te dve zemlje takodje žele da se odluke NATO-a donose konsenzusom. Generalni asekretar Robertson je izvestio da je postignut pomak u naporima da se poveæaju mirovne snage pod vodjstvom NATO-a u Avganistanu. Robertson je naveo da su se zemlje èlanice složile da popune praznine u vojnoj opremi potrebnoj da se operacije prošire izvan Kabula na unutrašnjost, da bi se osigurala bezbednost tokom izbora zakazanih za iduæu godinu. Robertson je upozorio da bi NATO izgubio verodostojnost, ukoliko ne snabde takozvane medjunarodne bezbednosne snage vojnom opremomom poput helikoptera: “NATO nije zakazao. Drago mi je što mogu da saopštim da je Turska ponudila tri helikoptera, a Belgija èetiri, pored tri nemaèka helikotera koja su veæ na raspolaganju NATO-a u Avganistanu.“

Na dvevnom redu ministarskog sastanka u Briselu je i sporni plan Evropske unije da uspostavi svoju jedinicu za planiranje, nezavisno od NATO-a. Državni sekretar Pauel je predoèio u pripremljenom izlaganju da Sjedinjene Države ne mogu da prihvate nezavisne strukture Evropske unije koje bi duplirale postojeæe sposobnosti NATO-a.

XS
SM
MD
LG