Linkovi

Ujedinjene nacije o položaju hendikepiranih u svetu - 2003-12-03


Prema proceni Ujedinjenih nacija oko 600 miliona hendikepiranih osoba u svetu je izloženo diskriminaciji i nema lekarsku negu ni moguænost rehabilitacije. Obeležavajuæi meðunarodni dan invalida, Svetska zdravstvena organizacija pozvala je vlade širom sveta, a posebno zemalja u razvoju da garantuju punu negu hendikepiranima. Iz sedišta Svetske zdravstvene organizacije u Ženevi izveštava Lisa Šlajn.

Prema najnovijim izveštajima Svetske organizacije, skoro èetvrtina svetske populacije pati od direktnog ili indirektnog invaliditeta, kojim su nekada zahvaæene èitave porodice. Ekspert rehabilitacionog programa svetske organizacije, Federiko Montero kaže da 80 odsto hendikepiranih živi u siromašnim zemljama, na ivici egzistencije i nema pristup osnovnim rehabilitacionim uslugama i objektima , što bi im donekle omoguæilo normalan život.

“Nemaju moguænost obrazovanja. U mnogim zemljama u razvoju nemaju ni moguænost prevoza, što znaèi da ne mogu da idu na posao. A ako ne rade ne mogu da održe životni standard.“

Svetska zdravstvena organizacija istièe da su hendikepirane osobe èesto izložene diskriminaciji, predrasudama i neznanju zbog èega im se uskraæuju njihova osnovna prava i ravnopravnost. Broj invalida je prema istraživanjima Svetske organizacije u porastu zbog rasta populacije, kao i zbog pomaka u medicini koji produžavaju životni vek. Loša ishrana, hroniène bolesti, virus HIV, sida, ratovi, saobraæajni udesi i nagazne mine samo doprinose porastu broja hendikepiranih osoba. Doktor Montero kaže da su lokalni rehabilitacioni centri, u zemljama u razvoju, provereni naèin da invalidi dobiju neophodnu lekarsku negu i da budu od koristi zajednici i uklope se u nju. Kao primer navodi Vijetnam u kome je 80 odsto hendikepiranih, zahvaljujuæi rehabilitacionim programima, u potpunosti ukljuèeno u svakodnevne aktivnosti i Eritreju, gde sliène programe pohaða desetine hiljada hendikepiranih osoba.

XS
SM
MD
LG