Linkovi

Sirija i Iran ne podstièu teroriste u Iraku - 2003-12-03


Mnogo se nagadjalo oko toga ko zapravo stoji iza samoubilaèkih bombaških napada na civilne ciljeve, kao i napada na koalicione snage u Iraku. Bivši direktor za nacionalnu bezbednost i odbranu, pri Privremenoj koalicionoj vlasti, Valter Slokomb, kaže da je jako teško prikupljati obaveštajne podatke o pobunjenicima jer su njihove æelije strogo kontrolisane. Govoreæi u londonskom Medjunarodnom institutu za strateška prouèavanja, Slokomb je rekao kako se veruje da nevolje izaziva nekoliko hiljada pristalica svrgnutog predsednika Sadama Huseina. Što se tièe bombaša samoubica, on je izneo gledište da su to uglavnom teroristi koji su došli iz inostranstva. Slokomb je odbacio moguænost da teroristi uživaju veæu zvaniènu podršku susednih zemalja, Sirije i Irana:

”Jasno je da bi sirijska vlada, ako bi želela, mogla da uèini znatno više da zaustavi te aktivnosti. Ali to je razlièito od tvrdnje da sirijska vlada pokušava da ih aktivno podstièe. Iranci veoma pažljivo izgradjuju i održavaju svoj sistem uticaja u Iraku. Ima jako malo dokaza da oni aktivno podržavaju bilo kakve napade,“ rekao je Slokomb.

Slokomb kaže da su se pojavili neki dokazi o povezanosti Sadamovog režima sa stranim teroristièkim grupama, ali da nema znakova iraèke umešanosti u napade na Sjedinjene Države izvršene 11. septembra 2001. godine:

”Poveæava se broj dokaza o stepenu u kome je Sadam Husein de fakto saradjivao sa teroristièkim organizacijama. Medjutim, to ne znaèi da je bio odgovoran za napade 11. septembra. Mislim da o tome nema nikakvih dokaza. Ali bilo je dosta razgovora, dosta saradnje, verovatno i isporuke neke opreme, svakako obezbedjivanja utoèišta i mesta za oporavak, za komunikacije i tome slièno.“

Po mišljenju Valtera Slokomba, najbolji naèin za prevazilaženje nedostatka obaveštajnih podataka i problema sa kulturnim razlikama, koje otežavaju rad koaliciji, jeste ubrzavan prenos odgovornosti za bezbednost na Iraèane. U tom cilju, rekao je on, najmanje 35 hiljada novih iraèkih vojnika i 25 hiljada policajaca proæi æe kroz obuku tokom iduæe godine.

XS
SM
MD
LG