Linkovi

Potencijalni kandidati u Nju Hempširu - 2003-12-02


Glasna odobravanja doèekala su senatora iz Konetikata, Džozefa Libermana, jednog od devet demokrata koji se takmièe za predsednièkog kandidata svoje stranke. Neki od mladih, ali entuzijatski raspoloženih volontera, izašli su da mu požele uspeh u trenutku kad je stigao do zgrade zakonodavnog tela Nju Hempšira da bi podneo zvanièna dokumenta potrebna za uèešæe na primarnim izborima u toj državi, koji se inaèe smatraju kljuènim testom na putu za Belu kuæu.

Poèev od 1952.godine, kandidati koji su osvojili predsednièki položaj pobedjivali su najpre na primarnim izborima u Nju Hempširu. Medjutim, pobediti u Nju Hempširu znaèi provesti veliki deo vremena u toj državi i osvajati notorno skeptiène biraèe, takoreæi jednog po jednog. To je težak zadatak èak i za penzionisanog generala amerièke armije i bivšeg vrhovnog komandanta NATO-a Veslija Klarka, koji je pokušavao da pridobije poslovne lidere Nju Hempšira na jednom jutarnjem sastanku.

”Ti ljudi vas zaista ozbiljno shvataju, kao što ozbiljno shvataju svoja politièka opredeljenja. Jedan reporter je svojevremeno napisao: “Biraèi u Nju Hempširu znaju kako da odmere i premere takmièare. Ja smatram da je to u redu. Hoæu da kažem da su teška pitanja vrsta dijaloga kakvu oèekujete i mislim da je to prilièno fer.“

Na drugoj strani te države, na obali Nju Hempšira, senator iz Masaèusetsa Džon Keri pokušava da udahne duh u svoju posustalu kampanju kao domaæin veèere u jednom Vatrogasnom domu. Senator Keri provodi veliki deo vremena pokušavajuæi da regrutuje nove sledbenike, ukljuèujuæi jednog od prisutnih koji kaže kako se zalaže za veæu ulogu Ujedinjenih nacija u ponovnoj izgradnji Iraka. Na to mu senator Keri obeæava da æe pridobiti veæu angažovanost Ujedinjenih nacija kao jedini naèin da se legitimno umanji umešanost Sjedinjenih Država u Iraku.

Stiv Bauer je gradjanin Nju Hempšira koji je imao priliku da èuje troje demokratskih kandidata tokom proteklih deset dana:

”Deo ove kampanje je da utvrdimo gledišta tih kandidata i steknemo utisak za koga želimo da glasamo,“ kaže on.

Senator Keri je iz susednog Masaèusetsa i svojevremeno je bio favorit za pobedu na primarnim izborima u Nju Hempširu. Sada je on medjutim, iza bivšeg guvernera iz vermonta Hauarda Dina, èije je protivljenje ratu u Iraku i neuvijeno iznošenje gledišta pridobilo mnoge liberalne demokrate iz Nju Hempšira. Gospodin Din se od poèetka protivio ratu u Iraku i po tome se razlikovao od svojih rivala, od kojih su mnogi inicijalno podržavali upotrebu sile protiv Sadama Huseina. Medjutim, Hauard Din je takodje izgradio imidž politièkog autsajdera, što se u prošlosti pokazalo efikasnim u zadobijanju podrške biraèa u Nju Hempširu. Profesor Dante Skala je politièki struènjak na koledžu Sent Anselm u Manèesteru, u Nju Hempširu:

”Mislim da su biraèi voljni da pruže šansu autsajderu, nekome sa novim idejama. To je ove godine Hauard Din. Takodje dajemo poene kandidatima koji otvoreno iznose svoje stavove i ne zvuèe kao politièari iz Vašingtona.“

Proces izbora za predsednièku nominaciju u Ajovi poèinje partijskim skupovima 19 januara. Nedelju dana nakon toga, 27. januara, održavaju se primarni izbori u Nju Hempširu. U ovom momentu, ankete o javnom mnjenju ukazuju da Hauard Din vodi u Ajovi i Nju Hempiru. Analitièari kažu da bi pobede u obe te države uèinile Dina jasnim favoritom za predsednièkog kandidata Demokratske stranke i protivkandidata predsedniku Bušu novembra iduæe godine.

XS
SM
MD
LG