Linkovi

Super stereo zvuk iz jedne kutije - 2003-12-02


Moderni bioskopi sa visokom vernošæu reprodukcije zvuka koriste nizove razlièitih zvuènika postavljenih svuda po sali da bi dobili takozvani ”surround sound“ efekat. Tako reprodukovan zvuk daje utisak kompletnog zvuènog prostora. Mnogi digitalni video diskovi, pored kvalitetne slike imaju zabeležen zvuk za èiju pravilnu reprodukciju je takodje potreban sistem zvuènika strateški rasporedjenih po prostoriji. Medjutim, za one koji nemaju previše prostora to predstavlja problem. Amerièka kompanija Nirotek sada nudi DVD plejer koji daje isti zvuèni efekat sa pet zvuènika smeštenih u jednu jedinu kutiju, plus bas zvuènik. Da bi se efekat postigao, ugradjeni mikroprocesor manipuliše signalom koji se šalje u svaki od zvuènika. Zvuèni prostorni efekat nastaje zbog toga što razlièiti zvukovi u razlièito vreme stižu do jednog ili drugog uha. Tome još doprinosi konfiguracija same ušne školjke. Pronalazaè Niro Nakamièi analizirao je te razlike, a zatim izradio algoritmove koji kopiraju te male promene u zvucima. Na taj naèin, uspeo je da prevari ljudski slušni aparat, odnosno auditivne centre u mozgu, da zvuk dolazi sa razlièitih strana ili da se izvor zvuka kreæe u odnosu na slušaoca. Nirotek tvrdi da njegov sistem, nazvan NIRO 1.1 ne obavezuje da se sedi direktno ispred zvuènika. U zavisnosti od modela sistem košta izmedju 600 i 800 dolara, a prodaje se iskljuèivo preko interneta.

XS
SM
MD
LG