Linkovi

Prekjuèerašnja razmena vatre predstavlja najsmrtonosnije vojno angažovanje - 2003-12-01


Amerièke oružane snage u Iraku su izdale prvi detaljni izveštaj o prekjuèerašnjoj žestokoj razmeni vatre izmeðu amerièkih vojnika i iraèkih buntovnika u Samari, stotinak kilometara od Bagdada. Meðutim, nema taènih podataka o broju poginulih, jer je lokalna policija saopštila da je ubijeno osam Iraèana, dok amerièki zvaniènici tvrde da je broj mrtvih 54. Iz Bagdada se javlja novinarka Glasa Amerike, Ališa Rju:

Èetvrta pešadijska divizija amerièkih oružanih snaga, koja patrolira Samarom i okolinom, saopštila je da prekjuèerašnja razmena vatre predstavlja najsmrtonosnije bojno angažovanje od aprila, kada je zbaèen Sadam Husein. ... Nekoliko vojnika, koji su uèestvovli u sukobu pre dva dana, rekli su juèe novinarima u Samari da su dva odvojena konvoja, u pratnji tenkova i borbenih vozila tipa “Bredli”, prevozili novac za banke u suprotnim delovima grada. Kapetan Endi Deponai je izjavio da su se konvoji približavali bankama, kada su napadaèi otvorili vatru na oba konvoja istovremeno, dodavši da je zaseda bila dobro planirana i usaglašena.

”Smatramo da je oko svake banke bilo tridesetak - èetrdesetak napadaèa, podeljenih u manje grupe, tako da su mogli da napadaju sa svih strana. Postavili su i zasede na ulasku i izlasku iz grada i eksplozivne naprave ruène izrade na puteve koje obièno koristimo.“

Èetvrta pešadijska divizija je saopštila da su njeni pripadnici ubili desetine iraèkih buntovnika i ranile 18 u borbama koje su trajale skoro tri sata. Saopšteno je i da su neki od napadaèa nosili crne uniforme pro - Sadamove milicije - Fedajin. ... Iako su amerièke jedinice bile izložene snažnoj vatri, komandanti su naveli da su vojnici gaðali samo one koji su na njih pucali. ... Mnogi stanovnici Samare su saopštili da su videli neke Sadamove lojaliste da napadaju Amerikance i da su amerièki vojnici onda nasumièno poèeli da pucaju u automobile, zgrade i kuæe i pritom ubijali i ranjavali pretežno civile. ... Stanovnik Samare, Džamal Abas, rekao je da je bio u kuæi kada je poèela pucnjava u nedelju po podne:

Abas je rekao da je istrèao napolje da vidi šta se dogaða i da je video amerièke tenkove i vojnike kako pucaju nasumièno. Rekao je da su Amerikanci uništili deo grada u kojem stanuje. ... Izveštaji o broju poginulih u tom incidentu se razilaze. Policija u Samari je saopštila da je ubijeno osam ljudi, dok je više od 50 ranjeno šrapnelima i zalutalim mecima. ... Amerièki pukovnik, Frederik Radešajm, istièe da njegovi vojnici nisu uradili ništa pogrešno, ali da ga brine to što bi prièe o neodgovarajuæem ponašanju amerièkih vojnik mogle još više da razgneve Iraèane, na podruèju na kojem veæ mesecima tinjaju gnev i neprijateljstvo prema amerièkim vojnicima. ... Samara, koja se nalazi severno od Bagdada, deo je takozvanog Sunitskog trougla, u kojem je najsnažniji otpor koaliciji:

”Zdušno pokušavamo da obavestimo stanovnike Samare o taènom razvoju dogaðaja, jer me najviše brine da neæe biti obavešteni šta se stvarno dogodilo.“

U meðuvremenu, amerièke oružane snage su saopštile da je juèe ubijen jedan vojnik - u napadu iz zasede na vojni konvoj u Sunitskom trouglu - u blizini Habanije, zapadno od Bagdada.

XS
SM
MD
LG