Linkovi

Teškoæe u pronalaženju leka za sidu - 2003-11-28


Dve decenije od pojave side još nije pronaðena vakcina, odnosno sredstvo za spreèavanje zaraze virusom HIV. Entoni Fauèi, direktor amerièkog Instituta za borbu protiv alergija i zaraznih bolesti, vodeæe amerièke državne agencije za razvoj vakcine za sidu, istakao je da su bile potrebne decenije dok nisu pronadjene vakcine za infekcije kao što su hepatitis - B i deèija paraliza :

”Ali to nije najvažnije. Situacija u vezi sa vakcinom protiv side još je teža zbog prirodne nemoguænosti ljudskog organizma da se prepozna i napadne virus side.“

Za razliku od drugih virusa, ukazuju specijalisti, imuni sistem ljudskog organizma potpuno je zbunjen virusom HIV jer stalno menja oblik. Zbog toga je virusolozima teško da razviju vakcinu koja bi pomogla organizmu da ga raspozna i napadne. Sjedinjene Države troše najveæa sredstva za istraživanja side. Od 1996. godine, kada su poèeli da sakupljaju podatke, Nacionalni instituti za zdravlje, u èijem sastavu je i Fauèijeva agencija, potrošili su više od dve milijarde dolara na istraživanje side. Doktor Fauèi je izjavio da ulaganje više novca u istraživanja, možda neæe doprineti otkriæu vakcine.

”U nauci uvek može da se uradi više i novac vam obièno daje pokretaèku snagu. Ali smatram da èak ni ulaganje milijarde dolara u istraživanja ne bi donelo proporcionalne rezultate.” Predsednik Meðunarodne inicijative za pronalazak vakcine privatne, organizacije èiji je cilj podsticanje na traganje za vakcinom protiv side, Set Berkli, smatra da se istraživanja odvijaju presporo, pretežno zbog nedostatka sredstava:

”To je ipak znatno manje od jednog procenta od iznosa koji svet utroši na zdravstvena istraživanja, uprkos èinjenice da je to najgora epidemija od èetrnaestog veka.“

Doktor Berkli je izneo da se niko ne trudi dovoljno uporno da doðe do vakcine, jer postojeæi lekovi veoma uspešno odlažu pojavu posledica bolesti.

Direktor Odseka za sidu pri Medicinskom fakuletu univerziteta Harvard, u Masaèusetsu, doktor Brus Voker, jedan je od onih koji se svakodnevno sreæu sa prednostima lekova protiv side, jer ponekad u njegovu kliniku dolaze oboleli na ivici smrti, ali ih lekovi za borbu protiv virusa vraæaju u život. Dodao je da je to dovelo da sukoba izmedju farmaceutskih kompanija i pristalica vakcine, oko toga u kom pravcu treba usmeravati sredstva:

”Problem je u tome što se ne zna koliko novca stoji na raspolaganju za rešenje obe potrebe - sa jedne strane da se leèe zaraženi virusom HIV, a sa druge da se razvije vakcina za spreèavanje zaraze.“

Novinar, Džon Koen, koji od 1991. godine izveštava o sidi za èasopis Sajens, sa cinizmom posmatra pitanje razvoja vakcine za sidu. On kaže da samo èetiri farmaceutske kompanije proizvode vakcine za razne bolesti:

”To znaèi da bilo koja od vakcina koje se trenutno prodaju na tržištu donosi manje novca od nekog leka koji se dobro prodaje. Zbog toga, ako ste velika farmaceutska kompanija, ne želite da preduzimate neizvesne poslove, jer tako ne zaraðujete novac.“

Struènjaci se slažu da bi sistem finansiranja istraživanja trebalo izmeniti da bi se podstakla istraživanja kao i da bi se bolje nagradili oni koji rade na razvoju vakcine protiv side.

XS
SM
MD
LG