Linkovi

Amerièko-nemaèki odnosi - 2003-11-28


Gradonaèelnik Spangdalema, mestašca kraj ogromne istoimene baze amerièkih vazduhoplovnih snaga na jugozapadu Nemaèke, Klaus Rodens, ukazuje na dugotrajne amerièko - nemaèke veze :

” Nikada neæemo zaboraviti šta su Amerikanci uradili za nas posle Drugog svetskog rata. “

Kraj Hladnog rata oznaèio je poèetak znaèajnih promena u amerièkim bazama u Nemaèkoj. Zamenik komandanta štaba amerièkih snaga u Štutgartu, general Èarls Vold, rekao je da je u prethodnih deset godina broj amerièkih vojnika u Nemaèkoj veæ smanjen za dve treæine. Zbog smanjenja broja amerièkih vojnika u Nemaèkoj zatvoreno je istureno odeljenje Univerziteta države Merilend u Manhajmu, na kome su više od pet decenija deca amerièkih vojnika pohaðala dvogodišnju univerzitetsku nastavu. Smanjenje broja Amerikanaca koji žive u Nemaèkoj naneæe štetu odnosima izmedju dve zemlje, smatra profesor spoljno - politièkih nauka vašingtonskog univerziteta Džons Hopkins, Stivn Sabo :

” Tokom prethodne dve - tri decenije dvanaest miliona Amerikanaca provelo je neko vreme u Nemaèkoj. Oni su bili nezamenljiva veza izmeðu Sjedinjenih Država i Nemaèke. I danas u Sjedinjenim Državama, Nemaèku najviše podržavaju pripadnici amerièkih oružanih snaga. “

Za sada, ništa zvanièno nije objavljeno o buduænosti amerièkih baza, ali ukoliko ih Sjedinjene Države zatvore korist od toga mogle bi da imaju zemlje bivšeg istoènog bloka, koje su se pridružile NATOu, ili æe to uèiniti iduæe godine. Spoljno - politièki saradnik minhenskog dnevnika Zidojèe cajtung, Stefan Kornelius, smatra da preseljenje amerièkih baza na istok ima strateškog smisla, ali da nije dobro za amerièko - nemaèko prijateljstvo. Kornelius je dodao da je Nemaèka sada suoèena sa izgledima za život bez snažnog dosadašnjeg amerièkog uticaja, u jeku intenzivne debate o sopstvenim nacionalnim interesima. Kako je rekao, postavljaju se razna pitanja meðu kojima su : Šta bi veæa, ujedinjena Nemaèka trebalo da uradi, i, kakvu ulogu bi trebalo da igra u svetu ?

XS
SM
MD
LG