Linkovi

Usaglašavanje oko uklanjanja eksplozivnih naprava - 2003-11-27


Predstavnici devedeset dve zemlje saglasili su se na sastanku Ujedinjenih nacija o konvencionalnom oružju da se od vlada zahteva da uklone sve eksplozivne naprave po okonèanju rata. Predsedavajuæi sastanka, indijski ambasador Rakeš Sud, je ukazao da je to prvi medjunarodni sporazum kojim se zahteva od strana umešanih u rat da oèiste ono što su ostavile za sobom.

“Države su shvatile da su strane u konfliktu odgovorne za èišæenje preostalog eksploziva ili za pomoæ u èišæenju da bi se odtsranila opasnost za civile. Drugim reèima, više nije moguæe da se strane u konfliktu jednostavno ogluše o posledice ekploziva koji su same upotrebila. “

Indijski ambasador Sud je naveo da nema pouzdanih brojki o neeksplodiranim eksplozivnim napravama na bojnim poljima u svetu koje ugrožavaju stanovništvo, kao i ni o broju poginulih i ranjenh, bi taj broj mogao biti veliki.

“ Na primer, prema podacima proizvodjaèa kasetnih bombi trideset odsto tih bombi ne eksplodira. Može da se zamisli da treæina neeksplodiranih kasetnih bombi leži rasuta i da bi svaka od njih mogla da prouzrokuje žrtve.“

Ambasador Sud je naveo da je sporazum usvojen ogromnom veæinom glasova devedeset dve zemlje uèesnice pregovora tokom protekle godine, ukljuèujuæi Sjedinjene Države. Prema njegovim reèima, to je prvi multilateralni sporazum o razoružavanju koji je usvojila vlada predsednika Buša. Sporazum æe stupiti na snagu èim ga ratifikuje najmanje dvadeset zemalja.

XS
SM
MD
LG