Linkovi

Raste broj gladnih u svetu - 2003-11-27


Broj ljudi koji svake noæi odlaze gladni u krevet, opao je u prvoj polovini 90-ih za 37 miliona, te je sa takvim trendom, Svetski samit za hranu postavio cilj da se do 2015. godine, broj neuhranjenih, smanji na polovinu i svede na 400 miliona. Medjutim, Hartvig de Han, pomoænik generalnog direktora Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, kaže da se taj ohrabrujuæi trend promenio.

“U drugoj polovini 90-ih, broj hronièno gladnih u zemljama u razvoju poveæao se za 18 miliona, èime je uklonjena polovina napretka koji smo postigli tokom prve polovine devedesetih“.

Prema novom izveštaju struène organizacije UN, 842 miliona ljudi je neuhranjeno, uglavnom u zemljama u razvoju, naroèito u Africi. Latinska Amerika i Karibi bili su jedini regioni gde se broj gladnih smanjio od polovine 90-ih, a prema De Hanovim reèima, cilj postavljen za 2015. godinu, teško æe moæi da bude dostignut. Ujedinjene Nacije ukazuju da 41 zemlja koja se uspešno izborila sa problemom gladi ima manju stopu rasta stanovništva, manje zaraženih virusom HIV, jaèi ekonomski rast i trgovinu. Na primer, za Kinu, Brazil, Haiti, Mozambik i Bangladeš, Tunis i Vijetnam kljuè uspeha bilo je, pored ostalog, iulaganje u poljoprivredu. Najteže pogodjen kontinent - Afrika, ugrožen je najviše zbog suše, èemu doprinose ratovi i AIDS. Pa ipak, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija vidi pozitivne pomake u borbi sa neuhranjanošæu. Visoki funkcioneri zemalja Afrièke Unije postavili su iskorenjivanje gladi kao svoj prioritet i obeæali da æe 10 posto budžeta izdvojiti za ulaganje u poljoprivredu. Zemlje i institucije donatori, takodje pokazuju više pažnje, kaže direktor sektora za Severnu Ameriku, Èarls Rimenšnajder.

“I SAD i Kanada tokom prethodnih godina poèele su da ulažu u razvoj poljoprivrede, obnovljen je interes i kod Svetske banke. Pitanje je, da li investicije mogu da stignu dovoljno brzo u prave oblasti?

Svetski samit za hranu prošle godine je pozvao na udruživanje zemalja, vladinih i nevladinih organizacija i poslovnih kompanija u borbi protiv gladi, a Rimenšnajder kaže da su takvi procesi pokrenuti u SAD.

XS
SM
MD
LG