Linkovi

Mašina za golicanje - 2003-11-26


Život nije lak, a neki kažu da je najefikasnije opuštanje uz pomoæ - golicanja. Dvoje umetnika u Danskoj konstruisalo je mašinu za golicanje. Naziv ”mašina“ je možda malo pretenciozan, jer se uredjaj sastoji od metalne kuglice sa koje vise najlonske resice, slièno meduzi sa pipcima. Kuglica je okaèena o èetiri skoro nevidljive žice koje mogu da se namotavaju i odmotavaju i na taj naèin kontrolišu položaj kuglice sa resicama u prostoru. Motori za namotavanje, odnosno odmotavanje žica reaguju na njihovu zategnutost i povezani su sa kompjuterom koji tako u svakom trenutku zna gde se kuglica nalazi. Oni koji žele da budu golicani treba da se ispruže ispod mašine koja onda spušta kuglicu sa najlonskim resicama sve dok one ne dodirnu telo. Zatezanjem i opuštanjem žica kompjuter održava kuglicu iznad tela i blago ga šašolji resicama. Neprestano dodirujuæi telo kompjuter postepeno pamti njegov oblik šetajuæi se s jednog kraja na drugi. Oni koji su probali mašinu kažu da se ima oseæaj kao da vas neko neprestano perom dodiruje po koži, da je oseæaj prijatan i da utièe na fizièko i psihièko opuštanje. Konstruktori, Ervin Driesens i Maria Verstapen, priznali su da su se stalno medjusobno prepirali ko æe koga da golica, sve dok na kraju nisu konstruisali mašinu. Za sada, ipak, nemaju nameru da je proizvode i prodaju.

XS
SM
MD
LG